مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

چرا به سند تحول که برمبانی دینی وارزشی جامعه ماست توجه نمی شود

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه کارون، حجت الاسلام حردانی نژاد امام جمعه موقت شهرستان کارون در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی ، گفت: تقوای اللهی آنقدر مهم است که خدا برای آن مقدمه ای را قرارداده که انسان بتواند به این تقوا برسد. خداوند که یک ماه، ماه مبارک رمضان باشد این ماه را آنقدر عظیم قرارداده ومهمترین عمل در ماه مبارک رمضان روزه گرفتن قرارداده برای اینکه انسان به تقوا برسد این اهمیت تقواست.اگرعظمتی در ماه رمضان،در روزه گرفتن هست برای اینکه انسان رشد کند رشد در تقوا اللهی است.روح روزه تقوا است.نسیم هایی از ماه رمضان وزریدن گرفت خوددر معرض این نسیم های رحمت اللهی قراربدهیم.خداوند در ایام زندگی برای شما فرصت های رحمتی ایجاد میکند خود را در معرض این نسیم و باد رحمت اللهی قراربدهید.با توجه به ماه رمضان، با روزه گرفتن و با عزم ونیتی جدی برای اینکه بتوانیم ازماه رمضان بهترین استفاده را ببریم.ماه رمضان یک فرصتی است برای تقویت تقوا، برای تقویت حیات معنوی و تقویت خودسازی،و درمسیرخودسازی اولین قدمی که انسان برمیدارد در مسیر تقوا و برای رسیدن به تقوا و خودسازی اولین قدم انسان نگاه انتقادی به خودش داشته باشد به خودمان انتقاد بکنیم.مراقب باشیم ماه رمضان به غفلت نگذرد.
نگاه انتقادی به خودمان داشته باشیم به اخلاق ورفتار خودمان داشته باشیم به این معنا که عیوب خودمان را بشناسیم وبعد درصدد رفع این عیوب ازخودمان بربیاییم این را خدا ازما درماه رمضان که در این خطبه شعبانیه این همه فضیلت برای اعمال هست.امیر المؤمنين (ع )سوال فرمودند؛ ماافضل الاعمال فی هذاالشهرپیامبراکرم(ص) فرمودند؛یاابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، آدم حواسش راجمع کند گناه نکنداگر عبادتی هم ندارند اگر مشکلی دارد برای اعمال خیر، اگر دستش کوتاه از اعمال خیرهست آنچه که مهم گناه نکند و حتی کسی که دستش میرسد اعمال خیر انجام بدهد.
اما اگر گناهکار باشد به درد نمی خورد.روزه از ارکان دین ماست.در فضلیت روزه پیامبراکرم فرمودند؛من صام الله عزوجل یومآ فی شدت الحر فاصابهو ضمآ، تشنگی براو غلب کرداما برای خداصبر کرد، فرمود؛ خداوند هزارفرشته برای اوقرارمیدهد فرشتگان را مآمور می کندکه در خدمت این بنده روزه دارتشنه باشند، به نیابت ازخدااین فرشته ها دست می کشند بر صورت روزه داری که سختی می کشد اما برای انجام واجبش صبرمی کند و به او بشارت میدهند،وهنگام افطارخداوندمتعال می فرماید؛ ما اطیب ریحک و روحک،چقدر خوشبو وطیب هستی.
همین یک جمله براى روزه دارکافی است اگر هیچ اجروثوابی براى روزه قرارندهند جز اینکه خودخدا به بنده اش این را بگوید.خداوند متعال رو به ملایکه خودمی کند ومیفرماید شاهد باشید من برای این بنده خودم گناهانش رابخشیدم.مواظب باشیم محروم نشویم یک عده ای خودرا محروم می کنند از این عبادت خدا، خودرا درمعرض بندگی ورحمت خدا قرار بدهیم. این افطارهایی که داده می شود سعی بشود بر افطارهای ساده باشندکه بیشترگسترش پیدا بکند این محبت همنشینی بریک سفره، انس با قرآن به جای انس باگوشی، دراین ماه یک مقداربه جای فضای مجازی با فضای قرآن شب و روزخودمان رابگذرانیم آنچه که لازم هست روزه خواری در ملئه عام بازبان خوب از طرف مومنین تذکر داده بشودبه این راحتی نباشد که یک عده ای روزه خواری بکنندمتآسفانه مشاهده می شودیک عده ای بی تفاوت نسبت به این هستند عذرشرعی دارد یا ندارد نباید در ملئه عام هتک حرمت این ماه بشود.مومنین بازبانی خوب امر به معروف و نهی از منکر کنند و از وظایف ذاتی نیروی انتظامی برخوردبا افرادی که عامدانه در انظار عمومی میفروشندچیزهای مختلفی که مردم بیایند بخوردند.

حجت الاسلام حردانی گفت روز گذشته شهادت استادمطهری این شهیدمتفکرمابودوبه همین مناسبت که او استادبرجسته بودروزمعلم نامگذاری شده تبریک می گویم به همه معلمان دلسوز که باتمام خلوص براى تعلیم وتعلم زحمت می کشند عزیزانی در آموزش و پرورش که زحمت می کشند تشکرمی کنیم.

حردانی نژاد : دیداری داشتندمعلمان وفرهنگیان با رهبر معظم انقلاب فرمودند؛معلم چهار خصلت را داردپرورش دهند مهمترین سرمایه یک ملت، مهمترین سرمایه یک ملت نیروی انسانی، معلم مامور پرورش این مهمترین نیروی انسانی، پایه ریز تمدن نوین اسلامی،جهادگر مبارزه با جهل که تمام شرور درجهل خوابیده،سازندگان هویت وفرهنگ یک ملت این جوانان و نوجوانان جامعه راتشکیل میدهند فرهنگ آنهارا معلم یادمیدهد کار مهم و ارزشمندی معلم انجام میدهد.برای رسیدن به یک جامعه متعالی قطعآباید آموزش وپرورش ترقی پیدا بکندآموزش و پرورش هم ازلحاظ علمی آنقدربایدقوی باشد که بتوانددرمقابل رشدعلمی جهان قد علم کند الحمدلله دانشگاه های ما بعداز انقلاب رشدعلمی بسیارخوبی داشتند مدارس ما داشتنداین بایدمحفوظ بشودوبایدرشد روز افزون بشود درباب علم اما فقط وظیفه تعلیم نیست وظیفه پرورش هم هست اهمیت دادن به پرورش اخلاقی معنوی فرهنگی اجتماعی بازیکی دیگر وظایف آموزش وپرورش ماست ودراین رابطه یک سندی نوشته شده سندتحول در آموزش و پرورش که باتمام تآسف بااینکه این سند ازسالیانه سال نوشته شده وباید به اجرا گذاشته بشوداما متآسفانه به خاطر کم کاری یک عده ای این سندهنوز اجرایی نشد مراحل اجرایی و رشد اجراش نشده تآسف بیشتراینکه می بینیم به جای اینکه این سند تحول که برمبانی دینی وارزشی جامعه ماست توجه نمی شود اخیرآ می شنویم بحث سند 2030بخواهد در آموزش و پرورش مامحقق بشود.سازمان بین الملل یک سری ابزاری را براى سلطه برکشورها وملت ها دارد نظام سلطه که حاکم برسازمان ملل هست یک سری آژانس هایی را تعریف می کندمثل آژانس نسبت کنوانسیون را مربوط به کودکان و زنان ومربوط به اقتصاد، سندی را دارد بنام 2030که یک بخش مهمی از آن درمورد آموزش وپرورش، آن منویات خودشان را دراین سند قرارمیدهندوملزم می کنندکه کشورها را برای اینها اجرا بکنند تامنافع خودشان راتآمین شود آن منافع سلطه پذیری وفرهنگ خودشان را قاب بکنند لذا مقام معظم رهبری تعبیرش این است غربی ها می خواهند معلمان ما برای آنها سربازتربیت کنند یعنی عملیاتی کردن سند2030تربیت کردن سرباز برای غرب، برای اینکه تو این زمینه ما بیایم تو آموزش وپرورش تربیت سرباز براى دین و امام زمان کنیم با یک سری تعالیم مبتنی بر تفکرلیبرالی تفکرضددینی تفکری که ارزش های دینی راقبول ندارد تساوی جنسیت بین دختر و پسرقائل هست.اعتقادبه مبارزه استکبار ندارد اعتقاد به دفاع از مظلوم ندارد اعتقادبه جهادمقدس ندارد یک چنین تفکری می خواهند قاب بکنند در متون درسی درتعالیم آموزش و پرورش مامتآسفانه شنیده می شود بعضی درگوش وکنار به اینکه این سند تصویب کردن وبه اینکه می خواهند اجراش کنند این ابدآ نه با اسلام و نه با ارزشهای جمهوری اسلامی ماسازگارنیست افرادانقلابی بایدانقلابی عمل کنند رهبر معظم انقلاب فرمودند؛روحیه انقلابی به منزله جان وروح است.خداوند ازکسانی که دراین مسئله تشکیک وآن را تضعیف کنند نخواهدگذشت افراد متدین مدیران متدین انقلابی باید مانع بشوندازاینکه این چنین سندهایی دراین نظام محقق بشود.

حجت الاسلام حردانی گفت شهادت شیعیان مظلوم عربستان را در روزهای گذشته داشتیم بازجنایتی دیگر از آل سعودصهونیستی میبینیم که اتفاق افتاداین جنایت ها متعددند جنایت هایی که برمردم یمن سوریه عراق واقع شده در این سالیان که مشاهده میکنیم علاوه براین جنایتی که واقع شده کشتن و تکه تکه کردن یک روزنامه نگار منتقدسعودی را که داشتیم امروز بازشاهده یک جنایت جدیدی ازآل سعود هستیم که می بینیم یک عده ای از شهروندان خودشان که آنها دریک جمع اعتراضی شرکت کردند ونسبت به یک اموری اعتراض کردنداینها را می گیرند شکنجه میکنند واعتراف هایی به ناحق میگیرند و اینها را به ناحق سرمیبرند این جنایت ها را می بینیم که روبه افول بودن این عربستان سعودی خائن حرمین شریفین را شاهدهستیم.
حجت الاسلام حردانی در پایان گفت دیروز مراسم تکریم اززحمات نیم قرن مجاهدات عالم وفقیه مجاهد ایت الله جزایری بودانصافآازقبل از انقلاب و تا امروز پای انقلاب بودوزحمات زیادی کشیدو همچنین معرفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهوازسید عبدالنبی موسوی فرد داشتیم.

Updated: اردیبهشت 13, 1398 — 10:30 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب