مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:ملت ما هرکز تسلیت زور وذلت نمی شود

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی ، گفت: روزهفتم رمضان وفات حضرت ابوطالب ع و دهم رمضان وفات حضرت خدیجه (س) است ما معتقدیم که سومین نفری که به پیامبر اکرم(ص) ایمان آورد ابوطالب است برخلاف دیگران که سعی درتکفیر ابوطالب هستند اولین فردی که به پیامبر اکرم بعداز بعثت ایمان آورد علی ابن ابی طالب(ع) در ده سالگی است دومین نفر حضرت خدیجه (س) و سومین نفر ابو طالب است که به پیامبر ایمان آورد لذا وقتی که در شعب ابی طالب، ابوطالب و حضرت خدیجه (س) ازدنیا رفتند آن سال را عام الحزن نامیدند برپیامبر خیلی آن سال براوسخت گذشت هم خدیجه کبری (س) را ازدست داد هم ابوطالب س که هردو حامی پیامبر(ص) درادامه راه ودر رسالت اوبودند.

خضیراوی گفت: دررابطه با شکست رژیم صهیونیستی ازجهاداسلامی وجبهه مقاومت وحماس اسلامی و درمجمع ازرزمندگان باریکه ی غزه است بمباران هایی را برای اهداف سیاسی شروع کرد عده ای را به شهادت رساند ونیروهای مقاومت690موشک را به طرف سرزمین اشغالی زدند وباعث شدکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مصروسازمان بین الملل متوسل شوند وجنگ توقف پیداکند واین شکست دیگری برای رژیم صهیونیستی، بعضی ها فقط زبان زور و زبان موشک را می فهمنداینها را بایدهم فهماند لذا یک شکست سختی را ازجبهه مقاومت خوردوباردیگر شکستی بر او تحمیل شد ومتوسل به مصر وسازمان بین الملل شد وآتش بس اعلام شد.
امام جمعه کارون در خصوص سیل نیز گفت؛ در رابطه با سیل زدگان دربحث خسارت مسکن که به عهده بنیاد مسکن است حقوقی برای کسانی که متضرر شدند تعیین شده اعم از مرحله انتقال، پرداخت پول بدون عوض،و وام این سه مرحله تعیین شده است باعزیزانی که در این زمینه آمدندو آمارگرفتند صحبت شد ان شاء الله بانکها راه را باز کنندوکاررا برای مردم آسان کنند که مردم بتوانند مراجعه کنند پی گیری ودنبال کنند واین موضوع به شکل خوبی پیاده شود چون مردم خاطره تلخی ازسال 95دارند که خسارتها به آنها داده نشدو نسبت به موضوع بدبین شدند بایداین بار بانکها و مسؤولين ما و دولتمردان آنچنان زمینه رافراهم کنند که این اعتمادبرگردد.
یکی هم در رابطه باخسارتهای کشاورزی است بایداداره کشاورزی کاملا مسائل را احصا پیگیری و دنبال کند تا مردم به حقوقشان برسند.
در رابطه با کمک های مردمی که از طرق مختلف. از پنج طریق کمک های مردمی براى مردم وارد وداده می شود اگرهماهنگی و انسجام در این زمینه پیداشودخیلی بهتر است تا براى همه به یکسان این خدمات رسانده شود چون بعضی از مردم گله مند هستند دربعضی ازموارد کمکها مضاعف میرسد اگر یکسان برسد خوب است. اینک پنج جا ازمناطق متضرر و سیل زده کمکهایی میرسد سعی کنند نهادها و ارگان ها دولتی و غیردولتی باهم طوری هماهنگی به عمل بیاد که به همه حداقل یکسان برسد.حجت الاسلام

خضیراوی گفت: پاسخ قاطع ایران به آمریکا و اروپاست سرانجام بعداز عهد شکنی امریکا و اروپا در دادن حقوق ایران تصمیم قاطع ازسوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شد وایران بر اساس بند های 26و36کاهش تعهدات های برجام را به مورد اجرا گذاشت. محدودیت هایی بود که موارد غنی شده300کیلوگرمی را اگربرسد بقیه را به کشورهای دیگربفروشند وبیشتر ازاین حق نداشتن درداخل کشورنگه دارند این برداشته شد.ودرصدغنی سازی اورانیوم که براساس برجام 3/67درصدبودنیزبرداشته شد و60روزهم به کشورهای اروپایی یا پنج کشور طرف برجام که 5 به اضافه یک(5+1)، آمریکا که خارج شد به کشورهای دیگرمهلت داده شد که حقوق ایران رارعایت کنند وموارد آن تعیین شداین تصمیم قاطع همراه با مطالعه درشورای عالی امنیت ملی کاربسیاربه جایی بود ما انقلاب نکردیم که تحت سلطه قدرتهای بزرگ باشیم امروز همه متفق القول اند که ایران تمام مواردتعهد را اجرا کرده است همه نیز متفق القول اندکه ایران اسلامی ما هیچ گونه بهره از منافع برجام نبرده است وبا خروج امریکاونتوانی کشورهای اروپایی حقوق ملت ایران نادیده گرفته شد علاوه برآن رجزخوانی قدرتهای بزرگ هم زیاد شد مطالبات آنها روز به روز افزون پیدا می کردهم امریکا و هم کشورهای اروپایی تقریبآ هرهفته برنامه های جدیدی را در تحریم در ایجاد محدودیت برایران ایجاد می کردند وما در این مدت نظام ما صبرکرد تا به همه دنیا بفهماند اهل منطق هستیم و اینک که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اینها را سرمیز مزاکره بیاورد و حقوق خودش را از برجام استیفا کندکاربسیارشایسته ای بود شاید اگرهمان روزهای اول این کارمی شد به جا بود ولی حال که بعدازمدتی این کار انجام گرفت کاربسیارشایسته ایست.وامروزملت ایران توانسته است در مقابل همه تحریم ها بایستدومقاومت کندوهمینطوری که امام راحل و رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ماایستادیم وشعارملت ماهیهات من الذله است. ما انقلاب کردیم که بینی آمریکا رابه خاک بمالیم ما انقلاب کردیم که قدرتهای بزرگ را از عریجه قدرت پایین بکشیم ما انقلاب کردیم که در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم ما انقلاب کردیم که مانند انبیاء در مقابل زر وزوربایستیم.
امام آن وقتی که تنهابود امام و ملت درهشت سال آن وقتی که در تحریم وفشاربود مقاومت کرد نه امروزی که بحمدالله کشوروملت در یک وضعیت بسیارقوی درمنطقه هستیم و دست بالا را داریم.ما شکست ها را در منطقه برقدرت های بزرگ تحمیل کردیم ماتوانستیم آمریکا را ازعراق خارج کنیم ماتوانستیم توطئه های آمریکا رادرتجزیه کشورهای اسلامی و خاورمیانه کناربگذاریم ماتوانستیم درمقابل قدرتهای بزرگ بایستیم. نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج ،نیروی انتظامی دراوج قدرت اند هیچ زمانی جمهوری اسلامی مانند امروزقدرتمندنیست چه به لحاظ دفاعی وامنیتی وچه به لحاظ جغرافیایی اگریک زمانی در آبهای آزادایران جا پایی نداشت امروز تا کشورهای آن طرف دنیا جاپا پیداکردیم ونسبت به کل آبهای منطقه مسلط شدیم. تنگه هرمز دردست ماست به اندازه کافی قدرت دفاعی امنیتی و قدرت تهاجمی ما بالاست. نیروهای مؤمن متدین پابه کارمخلص و درصحنه، ملت حاضردرصحنه را داریم. همه اینها را ما امروز داریم بایدحقوق خود را استیفا کنیم

باید به قدرتهای بزرگ نشان بدهیم که تحت تاثیر تحریم قرارنمی گیریم باید به همه بفهمانیم مانند امام ورهبرکه گفتند دندان آمریکا را دردهان او خورد می کنیم.ملت ما به پیروی ازامام ورهبرمعظم انقلاب درصحنه هستند که دندانهای آمریکا را دردهان او خورد کنند.انقلاب ما،انقلاب انبیاء واولیاست همانطوری که انبیاء واولیاء درمقابل مستکبرین ایستادند وما درزمان خودمان نمونه این صحنه رادیدیم امام ما یکه وتنها به وسیله عده ای ازحواریون درمقابل قدرتهای بزرگ ایستاد ودراولین حرکتی که براى انقلاب انجام داد درمقابل قدرتهای بزرگ هم ایستاد.هنوزنظام اسلامی تشکیل نشده بودعلیه آمریکا و اسرائیل شعارداد.رهبرمعظم دراین مدتی که سکان رهبری این مملکت رابه عهده گرفته درهمه مراحل درمقابل امریکا وقدرتهای بزرگ ایستاداین جوان هاراتربیت کرد این جوانان راساخت که درمقابل قدرتهای بزرگ بایستند ما این الگوها را درزمان خودمان داریم لذا ملت ما یک پارچه به پشتیبانی از تصمیم شورای عالی امنیت ملی به پاخواهدخواست امروز راهپیمایی درسرتاسرکشور به فضل الهی این راهپیمایی را خواهیم داشت وهمه باهم برعلیه استکبار جهانی وبرای استیفای حقوق این ملت وبرای عدم پذیرش ذلت نسبت به قدرتهای بزرگ شعارهای مهم مان راباردیگر سرمیدهیم و بفضل اللهی مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل در راهپیمایی امروزسرمیدهیم و درسرتاسرکشورمردم ما این شعار راخواهندداد.

Updated: اردیبهشت 20, 1398 — 9:34 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب