مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

قطعاً در جنگ اراده ها ملت ایران پیروز خواهد شد

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه کارون، حجت‌الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی ، گفت: شب قدر درپیش داریم. شب نزول قرآن ،شب نزول ملائکه و قلب ماه مبارک رمضان است انبیاء اولیاء ائمه علمااهل دین براى شب قدر لحظه شماری می کنندتا ازآن استفاده وبهره معنوی ببرند.درشب قدرقرآن به تمام برقلب پیامبرنازل میشود.قرآن دو نزول دارد نزول دفعی وکامل و اجمالی و نزول تدریجی، درشب قدر قرآن کریم به شکل کامل برقلب پیامبرنازل م یشود به همین خاطر درطول حیات پیامبر بعداز رسالت هر آیه ای وسوره ای که نازل میشد از آنجایی که قرآن کریم کاملآبرقلب او نازل شده است به صحابه می گفت که کدام سوره را کجا بگذارید وکدام آیه را کجا بگذارید.قدر لحظات ماه رمضان وشبهای قدر رابدانیم واستفاده کنیم.
بارک الله به مساجد وحسینیه ها منازل وخانواده ها که بعداز آمادگی برای ماه مبارک رمضان خودشان رابرای شبهای قدرآماده میکنند که استفاده کنند وبهره ببرند.
حجت الاسلام خضیراوی گفت؛ امروز سوم خرداد، سوم خرداد برگه ی زرینی در تاریخ هشت سال دفاع مقدس ما،عملیاتی که توانست صحنه جنگ را عوض کند والهام های خداوندی را ما دراین عملیات میبینیم هرکسی خاطرات شهید والامقام صیادشیرازی را در این عملیات بخواندمتوجه می شود چگونه خداوند متعال الهامش رابرقلبهای مؤمنین درهشت سال دفاع مقدس نازل میکند وچگونه عملیات شکل می گیرد.
تقدیروتشکرمی کنم از سروران عزیزیکی از فرماندهان محترم سپاه پاسداران که در این خصوص مطالب خوبی را ایراد فرمودند.من الهام ها رابه شما عرض می کنم عملیات بیت المقدس درمرحله اول و دوم آن قراربودکه تا گرفتن نیمی از جاده اهوازتا خرمشهرانجام بگیرد وپایان بیابد وقتی که این عملیات درمرحله اول و دوم شکل گرفت وبه اهداف رسیدیم فرماندهان ما به ذهن شان میاید که خوب است کار را یکسره کنیم و مراحل بعدی را برای آزادسازی خرمشهرانجام بدهیم در برنامه آنها حتی نبود ولی وقتی به نیروهای خود نگاه کردند دیدند عمومآ تیپ ها به گردان ها، گردان ها به گروهان، گروهان به دسته ها تبدیل شده است بخاطراینکه شهدای زیادی را و مجروحین زیادی راتقدیم کردندکمبود نیرو و امکانات داشتند.در خاطرات آمده است شهید صیاد شیرازی با محسن رضایی به وسیله یک جنگنده به تهران میروند
وبا امام ملاقات میکنند.امام یک جمله به آنها عرضه می دارد.به امام گفتند  که مااحساس میکنیم که اگر الان برای آزادسازی خرمشهر عمل کنیم  بهتر است تلفات کمتری ازما می گیرد امکان دارد دشمن خودش رادوباره بازسازی کند و ما مجبور میشویم شهدای بیشتری را بدهیم کارهای بیشتری را انجام بدهیم ولی ما به لحاظ نیرو و امکانات کمبودهای جدی داریم.امام فرمودند؛ به قلبتان نگاه کنید اگر قلبتان پر از ایمان است موفق میشوید.اگر از این نظر کمبود هایی را احساس میکنید عمل نکنید.شهید صیاد شیرازی با همان جنگنده برگشتیم فرماندهان را جمع کردیم بعضی از آنها مجروح بودند از بیمارستان آوردیم در جلسه حاضر کردیم.فرماندهان گفتند امام به شما چه فرمودند.گفتند امام تفصیل نداد فرمود اگر قلبتان پر از ایمان است عمل کنید اگر نه متوقف بشویدهمه گریه کردند. با همان وضعیت توی میدان آمدندمرحله سوم وچهارم انجام گرفت وخرمشهرآزادشد وبزرگترین حماسه دفاع مقدس رقم خوردکه تاریخ جنگ های سابق کم نظیر است که قریب به 20هزارنفررا در یک عملیات اسیر کنند وکمر رژیم بعث را بشکنندو خرمشهر عزیز رابه وطن اسلامی خودمان برگردانند واز15هزار کیلو متر مربع که دشمن از ما گرفته بود6هزارکیلومترمربع یعنی بیشتر ازیک سوم در این عملیات آزاد می شود.این کار و حماسه بزرگ جادارد این حماسه بزرگ راملت ایران جشن بگیردبه عنوان روزمقاومت علم کند.فرماندهان عزیزنسبت به آن و مسائل مختلفی آن در چنین روزی مطالب را با مردم در میان بگذارند حقیقتآ روزمقاومت بزرگی برای ملت ایران واین الگویی است برای مقاومت امروز ماست.روز مقاومت منحصربه هشت سال دفاع مقدس نیست امروز هم دشمن برعلیه ما جنگ سختی را آغاز کرده جنگ واضح و روشن اقتصادی و روانی علیه ملت ما شکل گرفته است جنگ اقتصادی و روانی به شکل عملی درفضای مجازی دررسانه ها باتمام قدرت علیه ملت ما شروع شده است.
ولی ملت ما با عبرت گرفتن از عملیات بیت المقدس قطعآ در این جنگ اراده هاپیروزخواهد بود دراین جنگ صبر، جنگ ایمان، جنگ عقیده، جنگ روحیه هاست، جنگ اندیشه ها،قطعآ ملت ما پیروزخواهدشدبرای اینکه ملت ما اهل ایمان و سیاست ومقاومت است.ماه رمضان به ما می آموزد یکی از درس های ماه مبارک رمضان مقاومت درمقابل دشمن است. این را ماه رمضان به ما میفهماند.در این جنگ گسترده مسؤولین ما و ملت ما وظایف ای دارندکه باید به آنهاعمل کنند مسؤولین وظیفه دارند اولآقوی باشند ثانیآ نظارت برامور کنند ثالثآ به نیروهای داخلی اعتمادکنند وایمان داشته باشند.
اقتصادمقاومتی را جدی بگیرند ونگذارند ملت آسیب ببیند.ملت ماهم وظیفه ای دارند درصحنه باشد هوشیار وبیدارباشددشمن هرروز جریانی راایجادمی کند دربعضی ازموارد که کمبودهایی احساس میشودکاملآ انسان های مومن ومتدین بایدبیدارباشند ملت هم همینطور.اینطورنباشد که دریک مواردی کالایی کمبودش درجامعه احساس میشود بااینکه خیلی هم ضرورت نداردآن انبارشود ویابیش ازنیازخریداری شودو دیگران در مضیغه باشند.
میتوانیم باخریدبه میزان نیاز نه برای انبار وذخیره کردن خودمان هم باید وارد میدان شویم بایدبدانیم درحال مبارزه هستیم هرکسی به اندازه خود باید دراین مبارزه واردمیدان شود.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛ دربحث سیل بنده شاهد بودم دریک لحظه من ویکی از علما در هادی آبادعده ای درهمان اوایل که سیل رخ داد اعتراضات وبحثهایی داشتند بلافاصله همین اعتراض های آنها تصویربرداری شد ودرشبکه های دیگرپخش شد.دشمن کار کرد همین اوایل دربحث سیل چقدر شبهه راه انداخت.(میخواهند شما راباربدهند. وازلوله های نفت محافظت کنندبه مردم اهمیت نمیدهند)به طوری که سردارنقدی مجبورشد بزرگان عشایررا سوارهواپیما کنند و آنهاراببردبالای هور که به همه نشان دهدکه این هورپر آب است وهمچین چیزی وجودندارد.نیروهای متدین در صحنه آمدند وکارکردند تبلیغ میکردندکه شما تنها هستید درخوزستان و کسی پشتیبان شما نیست اما همچین چیزی  وجودنداشت. همه عملآ دیدن که همه استانها و مردم از سرتاسرکشور آمدند وکمک کردند.
در مصلی همه نیروها پشت سرهم می آمدند کمک میکردند وحسینیه ومساجد پر بود و تا کنون هم بعضی از نیاز های مردم تآمین میشود.همه در صحنه حاضر شدند از همه استان ها آمدند و در همین کوچه ها نشستن کنار مردم به مردم خدمت کردن و گروه جهادی تشکیل دادند. دیدید در اوایل کار دشمن چقدرروی این قضیه کار کرد.بایدبدانیم دشمن در کمین است و ما درجنگ روانی واقتصادی سختی هستیم وهمه باید متحد باشیم ضرورت داره ملت و مسئولین ماباید متحدباشند.رهبرمعظم انقلاب این مطلب راهشداردادند و فرمودند الان جنگ اراده هاست، جنگ ایمان,جنگ اندیشه ها، جنگ روانی، جنگ سیاسی و دشمن به شکل واضح دراین جنگ واردشده است.ما دراین جنگ بیت المقدس های دیگری را نیازداریم در ابعاد روانی و اقتصادی وقطعآ در این جنگ اراده ها ملت ما پیروزخواهدبود.قطع ویقین در این جنگ و اراده ها ایمان و اعتقاد و اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ورهبری آنها پیروز خواهدکرد.کما اینکه خداوندمتعال درجنگ نظامی درهشت سال دفاع مقدس آنهاراپیروزکرد وامروز جایگاه ملت ایران درمیان مردم عراق ومنطقه جایگاه ویژه ای است بلکه درجهان جایگاه ویژه ای است.این حاصل آن اخلاص هاو ایمان ها بایددقت لازم را داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی تصریح کردند مسؤولین بایدکاملآ مراقب باشند بعضی از کمبودها برطرف کنند کمبودهای کوچک و بزرگ را کاملآ رصدکنندوحل کنند نگذارند مردم آسیب ببینند مردم گله دارند.دررابطه بارفع بعضی از مشکلات آب درسطح شهرستان بخصوص در اسلام آباد به ما خبرمیرسد که مردم مشکل دارند بنده تماس گرفتم بعضی گفتندکه بعضی ازشبکه هاتعمیرمیکنند بگذاریدبعدماه رمضان انجام بگیرد درماه رمضان که مردم مشکل دارند چرابایداین کار انجام بگیردبایدمشکل آب شهرستان حل شود ومسولین بایدتلاش کنند نگذارند مردم روزه دار دراین ماه مبارک که نیازبه آرامش و نیازبه برنامه های عبادی دارند که این نگرانی برایشان پیش نیاید.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛ گله دارم دراین میلاد حضرت امام حسن ع  که بحمدالله دربسیاری از حسینیه ها ومساجد مراسم باشکوهی انجام گرفت بخصوص در مناطق سیل زده اما ظاهرشهرظاهر مناسبی نبود سابق نداشته که ما درمیلاد امام حسن ع این پل ها وحتی خیابان ها بنری زده نشودبه مردم یادآوری نشود نهاد های فرهنگی زیباسازی مسؤولین فرهنگی نسبت به این قضیه بایدحساس باشند نبایداین تکرارشود.بحمدالله هرجا رفتیم امسال ازسال قبل بیشتر درحسینیه ومساجداین مراسم میلادبابرکت امام حسن ع باشکوه بود در کوچه ها بچه های گرگیعان ازسالهای قبل قوی تر بودند اما مسؤولین ما عقب تر بودند ونهادهای فرهنگی در این زمینه عقب تربودند ان شاء الله که دیگرتکرارنشوند وان شاء الله که همه باهم بتوانیم کارهای بزرگ درسطح شهرستان انجام بدهیم.
Updated: خرداد 3, 1398 — 3:19 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب