مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:13آبان روز بسیار بزرگی است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت‌الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی ،گفت: قال الله الحکیم فی معظم کتابه:وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، آیه ای که اشاره کردم متعلق به آیه لیلة المبیت است شبی که امیرمومنان علی ابن ابی طالب (ع) به جای پیغمبرخوابید وخداوند متعال به آن مباهات کرد این آیه نازل شد.مسلمانان وشیعیان ازآن زمان تا به امروزتاریخ نزول این آیه را واین واقعه را حفظ کردند واین یکی از افتخارات شیعیان است که بسیاری ازتاریخ نزول این آیات را روزش را نگه داشتند ومشخص کردند.تاریخ نزول آیه تطهیر را، تاریخ نزول آیات سوره ده را،تاریخ مباهله وتاریخ آیه لیله المبیت را شیعیان و پیروان علی ابن ابی طالب (ع) ازآن زمان تابه این زمان تاریخ این آیات که درحق امیرالمومنین نازل شده است حفظ کردند تااین میراث گرانقدربرای بشریت باقی بماند،شبی بودکه مشرکین دست به دست هم دادند قریشیان دست به دست هم دادند که رسول خدا(ص) را بکشند،ورسول خدا (ص) دنبال امیرمومنان (ع) فرستاد به امیرمومنان (ع) فرمود که چنین توطئه ای درکاراست 40نفراز جوانان قریش ازطوایف مختلف به وسیله بزرگانشان آماده شدند که رسول خدا بکشندورسول خدا امیرمومنان علی ابن ابی طالب(ع) به جای خودگذاشت وازکنارآنهاردشد وبعدهم هجرت کرد آن شب را می گویند لیله المبیت واین آیه مبارکه نازل شد”و من الناس یشری نفس البقاء مرضات لله والله روئف بلعباد
خضیراوی افزود: تاریخ نزول این آیه مبارکه وتاریخ این حادثه درهمین روزهای هفته آینده که در تاریخ ماآمده است ویکی ازفضایل بزرگ امیرمومنان علی ابن ابی طالب (ع)همین است مراجعه کنیدبه کتاب القطره که درآن کتاب می فرماید درروزقیامت بعضی ها ازخداونددرخواست می کنندکه یک نفس ازنفس های امیرمومنان علی ابن ابی طالب (ع) درلیله المبیت را ثواب آن رابه آنهابدهد تاآنهاازآتش جهنم نجات پیداکنندیک نفس از نفس های امیرمومنان(ع)، نفس های امیرمومنان (ع)درآن شب جایگاه ویژه ای پیش خدا ورسول خدا داشت .
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی افزود؛ شهادت امام حسن عسکری (ع) درچهارشنبه هفته آینده خواهدبود ازکارهای بزرگ امام حسن عسکری (ع)درزمان امامتش زعامت فقها را بعنوان نواب عام تعیین کردند واین کاربزرگی است که امام حسن عسکری (ع) انجام داد.درزمان ائمه سلام الله علیهم اجمعین خود ائمه بودندومردم به آنها مراجعه می کردند و یا فقهایی هم بودند که ازطرف ائمه دربعضی از بلاد اسلامی حضورداشتندومردم به آنهامراجعه می کردندتا بتوانند به امام دسترسی پیداکنندپاسخ سوالات شان را بشنوند وجوه شرعیه خود را پرداخت کنند اما امام حسن عسکری (ع) چون آخرین حلقه ای از ظهور ائمه غیره از امام غایب امام عصر (عج) که درمیان مردم حضورداشت وزندگی می کرد و راهنمایی می کردو مسائل دینی را برای مردم تشریح می کردآخرین ائمه امام حسن عسکری علیهم السلام، امام حسن عسکری (ع )بود درحضورغیره از غیبت ولذا امام حسن عسکری (ع) کاربزرگی که کرداین است که زعامت فقها را درزمان غیبت برای امت اسلامی تعیین کردواحادیثی را دراین زمینه به شیعیان فرمودکه ای شیعیان درزمان غیبت باید زعامت فقها را بعنوان نواب عام امام زمان (عج) بپذیرید مرجعیت دینی آنها را بپذیرید قضاوت آنها را بپذیرید شرایطی را هم برای فقها ومسلمانان تعیین کردواین کاربزرگی که امام حسن عسکری (ع) انجام داد ان شاء الله که حسینیه های ما و مساجدما مجالسی به این مناسبت برپاکنند و همه ازمنبرهای اهل منبر استفاده کنند وبهرببرند.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛ 13آبان درپیش داریم روزبسیاربزرگی است، روزتسخیرلانه جاسوسی آمریکا درایران به وسیله دانشجویان پیرو خط امام است تا آن زمان هنوزدنیا باورنکرده است که سفارتخانه ها هم میتوانندجاسوس خانه باشند.ولی دانشجویان پیروان خط امام باحمله به سفارتخانه امریکا ونشان دادن دستگاه های جاسوسی امریکا وچاپ کتاب های جاسوسی که آمریکا آنجا تدفین می کرد می فرستاد وتوطئه های که علیه ملت ایران ودیگرکشورهاانجام می دادبه جهانیان نشان دادند واعلام کردند که امریکایی ها در همین سفارتخانه هابه شکل غیررسمی وغیر قانونی جاسوسی می کنند وضربه مهلکی برآمریکا زدند وامام راحل تمام قد ازدانشجویان پیروخط امام وکاربزرگ آنها حمایت کردعلیرغم اینکه ما دربسیاری ازمشکلات بودیم ولی امام راحل ازدانشجویان حمایت کرد واین کاربزرگ راانقلاب دوم تعریف کردند.
امام جمعه کارون بیان داشت : این روز واین هفته هم بنام هفته بسیج دانشجوآموزی است فرمانده محترم سپاه کارون هم مطالب ارزشمندی را فرمودند,حقیقتآ مابایدهمه بدانیم این بچه هایی که تربیت می کنیم این بچه هایی که امروز زیردستان مابه زندگی مشغولند اینها سربازان آینده اسلام هستند لذا بایددرتربیت آنها بکوشیم.رهبرمعظم انقلاب درچندین مورد در گام دوم روی این موضوع تآکیدکردندکه نسل آینده جوانان ما بایدپرچمدارآینده این انقلاب درهمه زمینه ها باشندوخودشان رابایدبرای این منظور آماده کنند. بارک الله به بسیج دانش آموزی وبعضی ازعزیزان دانشجویی که دراین مصلی به همین مناسبت حضوردارند من این مناسبت را به این عزیزان تبریک عرض می کنم .خودتان را برای یک دنیایی پراز طلب، طلب اسلام، طلب فرهنگ اسلامی،طلب ارزش هاانقلاب، طلب ارزشهای اسلام،خودتان رابایدآماده کنید.انسان ومسلمان بایدیک زندگی همراه بامجاهدت راداشته باشد.یک زندگی بی تفاوت، یک زندگی خمودیک زندگی بی مسئولیت،زندگی یک مسلمان نیست، مسلمان باید همیشه درحال تلاش وجهادو مبارزه باشد وهمیشه خودش را برای سختی هاآماده کندمن این روز بزرگ را 13آبان را هم به دانشجویان و هم به دانش آموزان تبریک عرض می کنم.

خضیراوی گفت:نکته ی دیگر دررابطه با مردم عراق است. همه می دانند که حقیقتآکاربزرگی در عراق صورت گرفت ودنیای استکبار و مرتجعین منطقه نسبت به حتی عراقیون هم حسادت می ورزند.مردم عراق توانستند استبداد داخلی وصدام راازبین ببرند از طرفی وازطرف دیگرتوانستندخودشان را ازاستعمارخارجی یعنی تسلط امریکایی نجات بدهند قانون اساسی را تدوین کنند دولتی رابرپا کنند ودرمسیررشد قراربگیرند باکشورهای دیگرارتباط صمیمی پیداکنند وبخصوص با ملت ایران هم به جهت ارتباط رحمی وخانوادگی وهم به جهت دینی، هم به جهت جغرافیایی و هم به جهت تاریخی این ارتباط ها دوباره برقرارشد وکادراهل جهادعراق توانستند داعش را بیرون کنند ومومنین در ایران عزیزان عراقی راهم دراین زمینه کمک کردندوتوانستندداعش رابیرون کردندوبعنوان یک کشورقدرتمندی درمنطقه ظاهربشوند،طبعاً امریکایی که روی عراق سرمایه گذاری کردولی دید ضررکرده است وهابی هایی که اینقدرپول ریختند که عراق را بهم بریزند وضرر کردند وعراق رادرمسیراقتدارو رشد می بینند نسبت به این قضایا حسودهستندولذا ازهرفرصتی براى ضربه زدن به ملت عراق استفاده می کنند و دیدیم که چگونه یکی ازفرماندهان بسیارموفق جنگ را مظلومانه به شهادت برسانند معلوم می شود یک عده ای داعشی یک عده ی وهابی درمیان تظاهرکنندگانی که به حق مطالباتی داشتند نفوذ کردند و کادرجهاد عراق، کادرمجاهدین عراق را موردحمله قرارداده است و یکی از فرزندان این ملت را مظلومانه به شهادت رساندند واین چنین عراق رامحزون کنند. وسام العلیاوی که یکی ازمجاهدان درراه خدابودویکی از فرماندهان موفق جبهه جهاد در مقابل داعش بود را همراه برادرش مظلومانه دراین تظاهرات به شهادت رسانند ولی خون این شهید آنها را مفتضح کرد برای اینکه نشان دادکه متظاهرین درعراق دو گونه هستند یک عده مردم محروم ومردم متدینی که مطالباتی را داشتند ومطالباتی را می خواستندازباب اشتغال ازباب مبارزه بافساد،نیازهایی را داشتندو اعلام کردند ویک عده هم درمیان آنهانفوذ کردند اگرامثال شهیدوسام شهیدنمی شد شایدچهره آنها هویدا نمی شد ولی شهادت این فرمانده مقتدر نشان دادکه یک عده نفوذی درمیان این متظاهرین بودندو دنبال این هستند که فرماندهان مجاهدی که توانستند داعش راازبین ببرند وملت عراق رانجات بدهند پیگیربودند که اینهارا آسیب بزنند وچهره آنها نشان داده شدولی یک تجربه بایدهم برای عراق هم برای ما هم برای مسلمین که با تکیه برمرجعیت است که میتوانیم دراینطوری اموری نجات پیداکنیم.درچندین مورد این مرجعیت بزرگ عراق بودکه عراق رانجات داد هم درفتنه های طایفیه اولیه که ایت الله سیستانی که اولین ورودش به عراق آن راخاموش کردهم درحمله داعشی ها واستکبارجهانی تا نزدیکای بغدادهم رسیده بودند این فتوای مرجعیت بود که توانست عراق را نجات بدهد این تجربه را بایدعراقی هاداشته باشندکه باتکیه برمرجعیت که می توانند درمقابل استکبارجهانی بایستندوپیروزشوند این یک تجربه است هم ماملت ایران در این 40سال دردرون کشورتجربه کردیم وهم ملت عراق تجربه کرده است بارک الله به مجاهدین درراه خدا، بارک الله به متدین ودلسوزان عراق که باتوجه به فتوای مرجعیت کارها رابه شکل مسالمت آمیزپیگیرکردند ودنبال می کنند وامیدوارم روز به روزشاهدشکوفایی وعزت عراق باشیم، عراقی که مظلومیت های زیادی رادرکارنامه خوددارد.عراقی که مشکلات زیادی درکارنامه خودداردوبایدازاینهاخارج شود.لذا ارتباط عراق باکشورهای دیگراز جمله ایران یک ارتباط ایمانی دینی اخلاقی اقتصادی جغرافیایی واین ازطبیعت ارتباط یک ارتباط کاملاً طبیعی و قوی،ان شالله که خداوندمتعال به ملت ایران وعراق توفیق دهدبتواند براین مشکلات فائق آیدوبتوانندازاین مشکلات بگذرند.

درپایان حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت:هلاکت البغدادی یکی از جنجال رسانه ی گروهی بودبااینکه البغدادی یک عنصرسوخته بودالبغدادی وقتی البغدادی بود که همه داعش را داشت وکشورهای بزرگ نتوانستند آن فتنه را خاموش کنند ومجاهدین درراه خوداعم از نیروهای مقاومت درسوریه درعراق درلبنان درایران کنارهم قرارگرفتندو توانستند داعش را از عریکه قدرت پایین بیاورندوآخرین پایگاه آنها را درابوکمال سردارسرافرازاسلام سردارسلیمانی توانست اینجا را ازاینهابگیرد ورسمآ انقضای حکومت داعش را که به زعم خود یک حکومت بودندرا کناربزند. نه الان که داعش نابودشده است امریکایی ها با بمبارانی که بر البغدادی کردند و او را ازبین بردندبه خودافتخارکنند واعلام کنند ما داعش را ازبین بردیم درحالی که درزبان رسمی امریکاهایی وجوددارد که ما داعش رابه وجود آوردیم که بتوانیم درمقابل فرهنگ انقلابی که منطقه را دربرگرفته است جلوگیری کنیم واین یک افتخاری برای امریکای ها نیست البغدادی یک عنصرسوخته ای بود که چیزی درچنته نداشت وحتی خودش رادرمیان دشمنانش خودقایم کرده بود اصل موضوع این است که داعشی که این همه رجز می خواند این همه خسارتها را ایجاد کردوبرای خودیک حکومتی راتشکیل داد حتی وزرا داشت وکلا آموزش وپرورش داشت نیروهای نظامی و انتظامی داشت همه اینهادر چنته ها داشت به وسیله مجاهدین وخط مقاومت سرنگون شد این افتخاری برای خط مقاومت وجبهه مقاومت دردرون خاورمیانه باقی ماند وان شالله که روز به روز شاهد این پیروزی ها باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی در پایان گفت: مسولین محترم شهرستان حواسشان جمع باشدامکان داردباران های فراوانی بیایداینطوری که دراخبارآمده است خودش را آماده کنند کما اینکه درباران های اخیرمسولین شهردرکنارمردم به بعضی از مشکلات پرداختند و رفع کردند بایدآمادگی درمیان دستگاه های شهرستان باشدکه به محض آمدن باران ویا آب های دیگر بتوانند درمقابل آن خسارت هارا به حداقل برسانند ومشکلات مردم راحل کنند.

Updated: آبان 10, 1398 — 3:48 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب