مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

مردم صف خود را ازآشوبگران جداکردندوثابت کردندپای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند

به گزارش روابط عمومی ستاد نمازشهرستان کارون ، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون بعداز حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی گفت: رهبر معظم انقلاب درحوادثی که اتفاق افتاد یک بیان 6دقیقه ای داشت که همه مطالب را درهمین عرض دقایق کم بیان فرمودند وبسیاری از اموررا برای ما روشن کردند،بایدهمه ما نسبت به این قضیه توجه داشته باشیم، ما نسبت به رهبر معظم انقلاب دو نوع وظیفه داریم یکی وظیفه مولوی است،وظیفه مولوی ما اطاعت ما از ولی فقیه است، اطاعت ما ازولی فقیه اطاعت ما از امام زمان است،یک وظیفه دیگر، وظیفه ارشادیست روشنگریست یعنی وقتی که رهبر معظم انقلاب مطلبی را فرمودند وتوضیح دادندما نسبت به آن موضوع روشنگری کنیم خودمان روشن باشیم دیگران را هم نسبت به موضوع روشن کنیم لذا دراین مسئله صرف جویی در مسئله بنزین، رهبرمعظم انقلاب نکاتی را فرمودند که جا دارد انسان بارها بخواندوتکرارکند تا متوجه شود وظیفه اوچیست.

حجت الاسلام خضیراوی گفت؛چند نکته را من عینآ می خوانم که همه مطلع باشند بااینکه میدانم همه نسبت به موضوع اطلاع یافتند و گوش دادند رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ درقضایا گقتم من، (یعنی درقضیه بنزین واین بحثی که پیش آمد)من صاحب نطرنیستم لاکن اگرسران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می کنم.سران قوا هم نشستن باپشتیبانی کارشناسی یک تصمیمی براکشور گرفتند،بایدعمل بشود به آن تصمیم، ، رهبرمعظم انقلاب فرمودند؛بعضی از این تصمیم نگران می شوند،ناراحت می شوند یا به ضرر آنها ست یا خیال می کنند به ضرر آنهاست ناراضی می شوند، لاکن آتش زدن فلان بانک، این کارمردم نیست، این کاراشراراست.درچنین حوادثی معمولآ اشرارکینه ورزان انسان های ناباب وارد میدان می شوند گاهی بعضی از جوان ها ازروی هیجان بااینها همراهی می کنندو اینجور مفاسد رابارمی آوردند
امام جمعه کارون افزود:رهبر معظم انقلاب این مطلب را یادآوری کردندکه انسان بایددرچنین حوادثی حواسش کاملآبایدجمع باشد، وما به عینه دیدیم و طبق گزارش هایی که به ما رسیده است که حقیقتآ اگراعتراض اعتراضی بودکه به همان ساعات های اولیه می ماند که عده ای ناراحت شدن تفسیری از موضوع نداشتنداطلاعی نداشتند زندگیشان نگاه می کنند در بعضی از موارد سختی هایی برایشان وارد می شود ،اعتراض حق مردم است می آیند و اعتراض می کنند و صحبت می کنند و نظام نیز وظیفه دارد که این زمینه را فراهم کند که اگر اعتراضی از مردم باشد ،صرف اعتراض و گفتن مطالب مردم باید این زمینه ها باشد و تجربه هم این را نشان داده است
ولی وقتی دشمن وارد قضایا می شود و پشت سر این حوادث قرار می گیرد آن را به یک بحران تبدیل می کند ،آن را به یک شرارت تبدیل می کند و ما به عینه دیدیم هم در شهرستان خودمان و هم در شهرستانهای دیگر چگونه عده ای وارد شدند وحمله می کردند به بانک ها ،به بعضی از وسایل عمومی مردم و مشکلاتی را برای مردم بوجود آوردند

خضیراوی تاکید کرد: جند ساعتی شهرستان ما قفل شد و دیدیم حتی بعضی ها به بنده تماس می گرفتند که می خواهیم بیمارمان را برسانیم بیمارستان باز اجازه نمی دهند ،اگر هم می خواهند رد بشنود از یکجایی ،آن جا را فقل کرده بودند با چاقو ماشین را پنچر می کردند و حوادثی که من و شما آن را دیدیم وقتی اینطور دیدیم بریم صحنه دشمن را نگاه کنیم دیدیم که دشمن هم در این صحنه وارد شد به شکل عجیبی ،هر کسی شبکه های دشمن را بگیرد متوجه می شود یکپارچه توی میدان آمدند به پشتیبانی از این اعمال و از این اشرار

خطیب جمعه کارون گفت: آمریکا ،اسرائیل ،عربستان ،منافقین ،سلطنت طلب ها همه آمدند توی میدان و خسارت های زیادی وارد شد ،وقتی مردم این صحنه را این چنین دیدند ،مردم معترض در ضمن اینکه اعتراض دارند ،انتقاد دارند نسبت به اصل موضوع و اعتراض حق مردم است صف خود را از صف اشرار جدا کردند طبق بعضی از اخبار و اطلاعات دقیق بعضی ها حتی از جاهای دیگر آمدند به شهرهای دیگر و مشکلاتی را بوجود آوردند ،عده ای را هدایت می کردند ،فقط اعتراض نبود ،تخریب بود ،درخت ها راشکستند ،ماشین ها را خراب کردند ،بانک ها را سوزاندند ،به منازل مردم حمله می کردند ،حتی به بعضی از مومنین حمله می کردند و لذا یک کار اینچنین که بود وقتی مردم متوجه شدند صف خود را جدا کردند و توی صحنه آمدند و بعد هم معلوم شد که دستی توی کار بود
اعتراض مردم اعتراض به حقی است ،هر کس در جمهوری اسلامی نسبت به امری اعتراضی دارد ،متوجه بشود یا متوجه نشود در مجموع حق اعتراض دارد و مطالبش را باید با مسئولین در میان بگذارد ،نمایندگان مردم زیادند ،در نهاد های مختلف حرف خودش را می زند ،این اتفاق ها زیاد در جمهوری اسلامی افتاده است اما تخرب نه این کار اشرار است ،مار کسانی است که نسبت به جمهوری اسلامی کینه ،نسبت به انقلاب کینه دارند ازفرصت استفاده می کنند و واردمیدان می شوند.افراد معدودی که دستگیرشدندمعلوم شد که اینهاچه پشتیبانی هایی راازجاهای دیگرداشتند لذابایددقت لازم را کرد حالاکه دشمن هم وارد شدمردم ما تکلیفشان راکاملآ مشخص ومعلوم، اولآ صف خودرااز صف این اغتشاشگرا جدا کردند وخودتوی صحنه آمدند با اینکه دراین فاصله شهدایی را تقدیم کردیم شهدایی که درشهرهای دیگر نیروی انتظامی داد برای اینکه به مردم آسیبی نرسد و معلوم شد که آنهابه دنبال چه اهدافی هستند باهمه این وجودمردم متوجه شدند وصف خودراجدا کردندودرچندین شهرواستان خودتوی صحنه آمدند شهدا را تشییع کردند وعلیه اشرارواغتشاشگران شعاردادندو صحنه را از دست دیگران گرفتند.به طبع اهوازما فردا این راهپیمایی را خواهدداشت ساعت9و روزیکشنبه شهرستان ما این راهپیمایی را خواهدداشت وهمینطور شهرهای دیگر یکی بعد از دیگری برای انزجار از اغتشاشگران این راهپیمایی را انجام خواهند داد این برای اینکه انسان های مومن، انسان های مخلص، مردمی که در دل خود در فکر خود نسبت به موضوع اعتراض دارند ولی صف خود را از اوباشگران و اغتشاشگران و تخریب کنندگان صف خودشان را جدا کردند اینها می آیند توی صحنه وانزجار خودشان را ازاین اعمال نشان خواهندداد بفضل اللهی شهرستان ما روزیکشنبه ساعت؛ 9الی10ان شاالله این راهپیمایی را انجام خواهد داد وهمه براى این امر آمادگی راداشته باشند
عرض کردم دراین قضیه باید حواسمان جمع باشدچون بعضی از اشراروآشوبگران ازاحساسات و هیجانات جوانان هم استفاده می کنندلذا خانواده های محترم بایدکاملا نسبت به این قضیه مطلع باشندبعضی از جوان ها ونوجوان ها که از هیجانات خودشان وارداین قضیه شدند وقتی به آنهابگی اصلآ نمیدانندبرنامه چیه فقط میدونه یک هیجانی اتفاق افتادتوی صحنه ویک عده به آنها می گویندکه چکاربایدبکنی چکارباید نکنی لذا باید خانواده ها حواسشان به این موضوع باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛ هفته بسیج را درپیش داریم5آذر یادآور فرمان امام راحل درتشکیل بسیج است وبسیج یک شجره طیبه که امام راحل آن را درجمهوری اسلامی کاشت،نگاه امام به بسیج نگاهی است که انسان جامعه بایدفکربسیجی داشته باشدتابتواندمشکلات کشورراحل کند، بسیج درصحنه های مختلف دراول انقلاب درهشت سال دفاع مقدس درهمه فتنه هایی که علیه این کشورواردشد. واردصحنه شد و توانست ازارزشهای اللهی، ایمانی، انقلابی خودوجامعه دفاع کندوبرگه های زرینی درتاریخ خودثبت کرد.امام راحل می فرماید؛بسیج میقات پابرهنه گان ومعراج اندیشه پاک اسلامی ست.
رهبرمعظم انقلاب فرمودند؛ بسیج مظهرعظمت ملت ونیروی کارآمد درونی کشوراست،دراین زمینه نکات فراوانی وجوددارددرمجموع برکات بسیج را درهشت سال دفاع مقدس دیدیم، برکات بسبج سازندگی دیدیم ،برکات بسیج دررفع محرومیت ها دیدیم درکارهای فرهنگی درمساجدوحسینیه هادیدیم،بسیج یعنی یک فردی که به لحاظ فکری آماده است که خودش را فدای ارزش های اللهی وانقلابی کند ودرصحنه است که مشکلات کشوررا حل کندو این نشانه این است که امام راحل ما به درستی این درخت دراین انقلاب کاشت و بحمدالله ما روز به روز از ثمره ی این درخت کشورما بهره مند می شود همین الان بسیج در شکل گرو ه های جهادی دربسیاری از مناطق محروم درحال محرومیت زدایی وکار وتلاش است

دیدیم درهمین سیل اخیری که برای ما عارض شدچگونه نیروهای جهادی بسیجی واردمیدان شدند وکارکردند اعم از طلبه دانشجو انسان های عادی آنهایی که دلشان براى این کشورمی سوزد آنهایی که دلشان برای مردم می سوزد وارد میدان شدند وبه مردم کمک کردند درحقیقت بسیج یک شجره طیبه است که امام راحل ما آن را کاشت وامروز ملت ما از آن بهره مند است،تبریک می گویم به همه نیروهای بسیجی مخلص ومتدین.درهمین حادثه اخیرهم بسیج ما درکنارنیروی انتظامی عزیزما قرارگرفت وتوانست این فتنه را بخوابانندو نیروهای انتظامی ما شهدای زیادی راتقدیم کرد که به مردم آسیبی نرسد درشهرستان ما هم نیروهای بسیجی درکنارنیروهای امنیتی قرارگرفتند وتوانستند راه ها رابازکنند ومنفذها را بازکنند وبه حداقل آسیب ها کارها انجام بگیرد
خضیراوی گفت: امروز ما می بینیم که بحمدالله نیروهای امنیتی ما سرافراز هستند درکنارمردم اند وبا مردم هستند وپیگیرکارهستند.لذا من به سهم خودم تقدیروتشکرمی کنم ازنیروهای مردمی بسیج ،ازنیروهای سپاه، از نیروی انتظامی ودیگر عزیزان متدینی که توی صحنه آمدندوتوانستندکمک بکنند درحقیقت درهمه صحنه های که برای این کشوربه وجود می آیداین نیروها کنارهم قرارمی گیرندو بحمدالله رفع مشکل می کنندمن به سهم خود ازهمه این عزیزان تقدیر وتشکرمی کنم. من باچشم خوددیدم بعضی ازاین فرمانده هان ما دربسیج درسپاه درنیروی انتظامی خود در کنارنیرو های مردمی به حل بعضی از امور می پردازند ودرچنین بحران ها در صحنه ها می آیندکه آسیبی به مردم نرسداین نشان عمق ارتباط نیروهای امنیتی ما با مردم است این خودش یکی از برکات تفکربسیجی درجمهوری اسلامی.
ان شاء الله خداوندمتعال به همه توفیق بدهددر این راهپیمایی شرکت کنیم هم در راهپیمایی اهواز که فردا انجام می گیرد وهم در راهپیمایی شهرستان کارون که باید باشکوهی همه برادران،خواهران، علما، نیروهای بسیجی ،عشایرما ، بزرگان عشایر شرکت کنند وحماسه دیگری را بیافرینند واین صحنه های تلخ را ازذهن خودمان بزداییم وامیدوارم ان شاء الله راه های خیر وترقی دراین کشورادامه پیدا کند وکارها به خوبی انجام بگیرد تقدیروتشکرمی کنم ازحضوردانشجویان ودانش آموزان عزیزکه دراین صحنه آمدندو درصحنه های دیگرخواهندآمدو بفضل اللهی درروزراهپیمایی هم خواهندآمد وان شالله که یک حماسه دیگری را رقم بزنیم مانند حماسه های قبل.

Updated: آذر 6, 1398 — 8:33 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب