مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:9دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درنمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی، گفت؛ قال رسول الله (ص)(( إنَّ نورَ البصیرةِ روحُ الحَیاهِ الَّذی لا ینفَعُ ایمانُ إلاّ به مَعَ اتَّباعِ کَلِمَةِ اللهِ وَ التَّصدِیقِ بِهَا ))، نوربصیرت روح زندگی ست که ایمان جز با آن به همراه پیروی ازسخن خدا وتصدیق آن سودی ندارد،

 

9دی  درپیش داریم روزبصیرت وپیروی ازرهبری وولایت ومیثاق با رهبری ست، این روز را که ملت ما درصحنه حاضرشد وآن حماسه بزرگ راخلق کردبه همه شما عزيزان تبریک وتهنيت عرض می کنم همچنین هفته آینده ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) را در تقویم داریم این مناسبت را تبریک عرض می کنم.

حجت الاسلام خضیراوی گفت: بصیرت درزندگی انسان یک اصل است در این حدیث مبارک می فرماید چند چیز درزندگی انسان اصل است.1- بصیرت2-تبعیت از سخن خداست3-تصدیق خدایی که انبیا واولیاآن رابرای بشرآوردند.اینها درزندگی انسان اصل است،ایمان بدون بصیرت معناندارداعتقادبدون بصیرت راه به جایی نمی برد، دیدیم درزمان خودمان یک عده ای دم از اعتقادمی زنند اعتقادبدون بصیرت وهابی ها وداعش ها خلق شد

 

امام جمعه کارون گفت:بصیرت در زندگی انسان یک اصل است وباید حواسش کاملآجمع باشد.این حدیث مبارک می فرماید که  ایمان بدون بصیرت معنا ندارد.9دی روز بصیرت و میثاق امت باولایت است و امت ما ثابت کرد درصحنه حاضرشد و اخیاررا کنارزد وفریادزد که درصحنه حاضریم واز ارزشها واز انقلاب خوددفاع خواهیم کرد وآن راهپیمایی عظیم را به وجودآوردند وقتی دیدند در فتنه88به ارزشهایی انقلاب توهین شدبه شعاراباعبدالله الحسین(ع) در آن ایام به بعضی ازاررشهای انقلاب ما توهین شد درصحنه حاضرشدند وحماسه9دی را خلق نمودن این روز درتاریخ ما ماندگارشد بعنوان روز بصیرت، وبصیرت از ضروریات حیات یک انسان مجاهد درراه خداست.حتمآبایدمحیط خودش را بشناسد وظیفه خود را در آن محیط دریاب درجهت تحقق ارزشهای  الهی وانسانی گام بردارد ولی خودش را بشناسد امام خودش را بشناسد حق را بشناسد حق را محورخود قراردهد درآن جهت صبر بخرج دهد واین ازلوازم بصیرت است.

ایشان افزود:بصیرت یکی از ارکان مهم رسیدن انسان به سعادت است شخصیت های بزرگی درتاریخ درانقلاب ما نماد بصیرت اند. درتاریخ غیث ابن سعدابن عباده نماد بصیرت درزمان رسول خداست.اباذر وسلمان ومقداد وعمار نماد بصیرت اند، امیرمومنان (ع ) دررآس آنها درزمان رسول مکرم اسلام(ص) نماد بصیرت است درزمان امیرمومنان (ع )عمار نماد بصیرت است مالک اشتر نمادبصیرت است.در انقلاب ما مدرس نمادبصیرت است شهید نواب صفوی نماد بصیرت است.رزمندگان ما شهید صیادشیرازی شهیدآوینی شهدای دیگرنماد بصیرت اند.دراستان ما شهید علی هاشمی نماد بصیرت است در شهرستان ما شهید سید حمیدتقوی فر نمادبصیرت است که ما درایام سالگردش به سرمی بریم  این انسان مجاهدی که همه حیات خودرا باجهادفی سبیل الله گذراند انسانی  ساده زیستی که درمیان ما و محله های ما می زیست سرداری بود سیدی بود ولی دم نزد.درسپاه پاسداران بیشترین خدمت ها را کرد وآن وقتی که جبهه مقاومت به او نیازپیدا کرد و اربعین حسینی و خلق حماسه اربعین به اونیازپیدا کرد به کمک حشدالشعبی رفت و جان خود را درراه خدا داد این مرد بزرگ نماد بصیرت ومقاومت وایمان وساده زیستی واخلاص اینهانمادبصیرت اند.این نمونه ها رامابعنوان نمونه درزندگی خود داشته باشیم به آنها اقتدارکنیم آنها را مد نظرداشته باشیم که چگونه درزندگی خودراه خدا را شناختند درآن راه گام برداشتن وحماسه های بزرگی را آفریدند.انسان درطول زندگی بایداز محیط خودتحلیل داشته باشد نسبت به محیط پیرامونی خود تحلیل داشته باشد وحواسش را بایدکاملآجمع باشد.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت:امروز قدرتهای بزدگ بعداز شکست های متعدد ترفندهای جدیدی را درسطح منطقه وجبهه مقاومت دارند دنبال میکنند، انسان بصیروانسان مجاهددرراه خدابایدحواسش کاملآجمع باشد،کانون جبهه مقاومت ایران اسلامی ماست اما آنهاقدرت تصادم باایران قدرتمند ما را ندارند لذا برنامه های مختلفی رادرمنطقه پیاده کردندکه این جبهه را ازهم جداکنند فاصله بیندازندآنها را به شکست وا دارند ولی معنویت انقلاب اسلامی ما بصیرت رهبرما بصیرت ملت ماتاکنون قدرتهای بزرگ ووهابی ها را ناکام گذاشته است درمرحله اول پروژه جابه جایی مسولین کشورها را دردستورخود داشتند خواستند بشاراسد را جابه جاکنند خواستنددرلبنان جایگزینی هایی را برای حزب الله داشته باشندخواستنددرعراق فتنه ایجادکنند ودرآن مراحل اولی افراد مرتبط با خود را مسئول عراق کنند ولی موفق نشدند درمرحله دوم به دنبال تجزیه کشورها آمدند تجزیه درسوریه را دنبال کردند تجزیه درعراق را دنبال کردند واینک تجزیه در یمن را دارند دنبال می کنند ولی بازهم شکست خوردند وموفق نشدندعراق متحد شد سوریه متحد شد وتوطئه آنها یکی پس ازدیگری درحال شکست است.

 

امام جمعه کارون بیان داشت: امروز پروژه بی دولتی درکشورها را دنبال می کنند این پروژه را درلبنان دنبال کردند ولی موفق نشدند خواستندهم نخست وزیرش استعفا دهد وبعد ازفشارها رییس جمهورشان استعفا دهد تا دولتی نباشد وخود میدان دارباشندولی موفق نشدند، خواستند درعراق بعدازاستعفای نخست وزیر افراد خود را جایگزین کنند قطعآ با وجود مرجعیت ونیروهای مومن نمی توانند موفق بشوند حتی این پروژه را به دنبال اغتشاشات اخیردرایران اسلامی شعاردادند تا بی دولتی را درکشورها معناکنند ولی موفق نشدنداینها توطئه های آنهاست که بتوانند هرج ومرجی دریک کشوری راه بیندازند وافراد نفوذی خود را در کادر دولتها قراربدهند وزمام کشورها را به دست بگیرند ولی بفضل پروردگارو با تیزبینی رهبرمعظم انقلاب و نیروهای ارزشمند  جبهه مقاومت توطئه های آنها درحال شکست وناکامی است اینهابصیرت می خواهد وانسان درطول زندگی خودباید این بصیرت ها را داشته باشد وحواسش جمع باشد این اغتشاشات اخیرفقط اغتشاشات ونارضایتی نبودبلکه افرادی بودند نفوذ کردند ازرادیوهای بیگانه خط می گرفتند حتی اسلحه وارد کردند وخواستند یک شورش بزرگی را درکشور برنامه ریزی کنند به طوری که برمسئولین فشارواردکنند ولی بفضل پروردگارباحضورنیروهای متدین ومومن بسیج وسپاه ونیروهای انتظامی ونیروهای جهادی مردمی این قائله جمع شدوخداوندمتعال ما را ازاین توطئه رهانید.لذا انسان بایدبصیرت داشته باشدگرچه اعتراضات مردمی نسبت به اصل قضیه به جای خودباقیست ومردم اعتراضاتی به نحوی اعلام قیمت بنزین و غیره داشتندودرراهپیمایی ها اعلام کردند ولی این جدای اغتشاشات واغتشاشگران بودلذا بایدانسان بصیرتش بالاباشداینها را دریابد اینها را تحلیل کندکنارهم بگذارد وخودش را نجات بدهد خداوندمتعال برای این منظور معیارهایی را قرارداده است که انسان باید حواسش راکاملآجمع باشد.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی در خصوص مسائل اخیر شهرستان نیز گفت: برادرعزیزمان آقای شمخانی وقتی که آمدند وبعضی از متضررین درباران اخیردیداری داشتند مطالبی را فرمودند،آقای شمخانی یک شخصیتی خدوم خدمتگذار و زحمت های زیادی برای این ملت و کشورکشیدند از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ویادگاران هشت سال دفاع مقدس هستند ولی من معتقدم که ایشان نسبت به شهرستان کارون از دور دستی به آتش دارند لذا بایددرمطالبی که می فرمودند دقت بیشتری می کردند ،شهرستان کارون وکوتعبدالله ما چهل سال است از محرومیت رنج می برد وجا داشت همه مسئولین ازاول انقلاب تابه امروز قائدتاً بایداین محرومیتها را کم می کردند وقتی که شهرستان شد اصلش براین بود که این محرومیت ها زدوده شودوشکی هم دراین قضیه وجود ندارد وما انتظارداشتیم کسانی که فرزندان این مردم هستند ازجمله سرور عزیزمان شمخانی آستین بالابزنند وبه مسئولین درسطح کشور ودرسطح استان هم بفرمایند وامرکنندکه این محرومیتها را بزدایند ولی آنچه را که انتظارداشتیم دررفع محرومیتها (بله)اهمال شد وما قبول داریم حالا که بحمدالله خوداین  شخصیت عزیز وبزرگوار ما درمنسب بزرگی هستند انتظار داریم بعضی از گره های شهرستان را حل نمایند ما درانزمام بعضی ازمراکزمالی درشمال شهرستان و درانزمام بعضی ازمراکزمالی درجنوب شهرستان مورد بی توجه ی قرارگرفتیم شما که بحمدالله امروزدریکی ازمنسب های کلیدی کشورهستید کمک کنید که این مراکزمالی که متعلق به شهرستان است ملحق شود تصویب شود تا کارشهرستان رونق بیشتری بگیرد

امام جمعه کارون در ادامه گفت: گله از گذشته مشکلی را حل نمی کندباید دست به کاربشویم وحضرت عالی که بحمدالله جزوه شورای راهبردی استان خوزستان هستید انتظار داریم دراین زمینه،حالا که محرومیت ها کاملآ برای شما ملموس شدآمدیدو دیدید محرومیتها، تازه شما یک جای آن را دیدید و آماری هم که اعلام شد130خانواده متضررشدنداینطورنیست من آماررا اعلام کردم بین 600تا 1000خانواده وخانوارمتضررشدند الان دوستان به من اعلام کردن طبق آخرین آماربیش از700خانواده در این باران متضررشدند آستین بالا بزنید به مسئولین استان بفرمایید که هم مسئله محدوده راحل کنندتا مراکز مالی به شهرستان ما انزمام پیداکنندو شهرستان ما از محرومیت خارج شود وهمینکه دراین زمینه مسئولین را یادآوری بفرمایید تابعضی ازاین محرومیت ها برداشته شود وبحمدالله دست شما در این زمینه هم در استان هم درکشورمیرسد.

 

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی اظهار داشت: یکی از اعضای شورای شهراهواز ذوق زده شده است  وگفته بود که ما هم آماده که کوتعبدالله وکارون را به اول برگردانیم و آن محرومیت ها ادامه ، من عرض می کنم که دیگه آن زمان گذشته است که با فروش زمین های کوتعبدالله ساحل کیانپارس درست کنیداینها را من مدرک دارم دیگرآن زمان گذشته است  دراین ایام وقتی طرح جامع را به شما اعلام کردند بلافاصله قبل ازهرچیزی فروش زمین های کوتعبدالله را رقم زدیدید وآماردادید هرگزنمی گذاریم زمین های کوتعبدالله پشت شکاره است وشهرداری اهواز وشورای اهوازبلافاصله بعدازاعلام یک طرحی که هنوز بعضی از اساس آن تصویب نشده است آن را برای فروش گذاشتند ومثل گذشته بسیاری اززمین های کوتعبدالله فروخته شد تا ساحل های کیانپارس درست شودهرگزچنین چیزی را نمی گذاریم انجام بدهید من هم به مسئول شهرگفتم هم به دیگران گفتم این آماری که دادی ازشورای شهربه شهرداری اهواز وزمین های کوتعبدالله را بنام کوت عبدالله برای فروش گذاشتیدهرگزبرای ما اعتبارندارد من بلافاصله وقتی که این آماربه دستم آمدهم به شورای شهر وهم به شهرداری عرض کردم بلافاصله نامه بنویسیدوبه  شهرداراهوازو به شورای اهوازاعلام کنید که هیچ وقت فروش این زمین ها به وسیله شما اعتبارنخواهدداشت و این زمین ها متعلق به کوتعبدالله است

امام جمعه کارون تکید کرد: لذا یکی از اعضای شورای اهواز ذوق زده نشود هرگزنمی شود دیگه با زمین های کوتعبدالله جاهای دیگررا آباد کنیداگرشما می توانیدخدمت کنید ما دست شما راهم می بوسیم دراین طرح جامع شما بسیاری ازمناطق محروم ما آنجاست بیاییداین محرومیت ها را بزدائید به کمک شورای ما بیائید به کمک شهرداری ما بیائید به کمک فرماندارما بیائیدهمین الان فاضلاب کوتعبدالله دردستان اهوازاست دردستان شماست بیایید خیابان 4اسلام آباد را درست کنید بیائیداونجا یک مقداری ازثروت های کوتعبدالله که برای جاهای دیگر وبرای ساحلی خرج کردید یک مقدارش راهم به ما بدهید این مناطق اسلام آباد ما  را ،مناطق شکاره های مامناطق مشعلی ما را که نیازبه کاردارند یک مقدارش بیاید خرج کنید مادست شما را هم می بوسیم این مطالب مطالب مهمی ست وشهرستان کاملآ نسبت به این قضیه اطلاع وآگاهی دارند ومن انتظار دارم ازمسئولین محترم رده بالای کشوری تارده بالای  استانی تا شهرستانی اهواز وکارون وقتی مطالبی رامی فرمایند بادقت مطالب را بفرمایند هرچی جای خودباشدوبا مطالعه باشدکه اینقدردرمطبوعات وقت مردم گرفته نشود.

حجت الاسلام خضیراوی  درپایان گفت: خوشحالم که دوستان ما درهفته سوادآموزی آماردادندکه به شکل اجمالی وشفایی گفتندکه از 83درصدتا90درصدبحث سوادآموزی مادرشهرستان ما رونق پیداکرده و 10درصدازمردم ما فعلا مشکلات سوادآموزی دارندکه ان شاء الله این فاصله کم بشودواقدام خوبی انجام بگیرد من این هفته رابه این عزیزان تبریک عرض می کنم

 

Updated: دی 6, 1398 — 4:47 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب