مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

دشمنان اسلام و امریکای جنایتکار بداند جبهه مقاومت و امت اسلامی انتقام این جنایت گرفت خواهدشد

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درنمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی، گفت: قال الله الحکیم فی محکمه کتابه ” مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا” شهادت سرداربزرگ اسلام، نمونه بارز تربیت یافت مکتب اسلام، نمونه بارز یک مجاهد در راه خدا درامت ،اسلامی سردارسلیمانی را به همه شماعزیزان تسلیت عرض می کنم، به امام زمان (عج )تبریک عرض می کنم که چنین فرزندی با پرچم اسلام درامت اسلامی تربیت یافت وتوانست دلهای مومنین را درسرتاسرعالم به سوی خودجلب کند امام جمعه کارون افزود: نمونه ای از مجاهدان در راه خدا ازامت اسلامی ازمتن ملت شهید پرورایران اسلامی به عرصه آمد وبه همه نشان دادکه چگونه می شودولایتمدار،مجاهددرراه خدا، اخلاص، ایمان، زندگی کردواین زندگی رابامجاهدت تمام طی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درادامه گفت؛ رهبر معظم انقلاب نکات مهمی را راجع به این فرزنداسلام درپیام شان فرمودند جا دارد انسان در فقره فقره این پیام تامل کند وازمعارف آن بهره بگیرد واستفاده کند رهبرمعظم انقلاب فرمود:سرداربزرگ وپرافتخاراسلام آسمانی شد دیشب ارواح طیبه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را درآغوش گرفتند سالها مجاهدت مخلصانه وشجاعانه درمیدان های مبارزه باشیاطین واشرارعالم وسالها آرزوی شهادت درراه خدا سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک اوبه دست شقی ترین احاد بشر برزمین ریخت این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیه الله اروحنا فداه وبه روح مطهر خود او تبریک وبه ملت ایران تسلیت عرض می کنم او نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام ومکتب امام خمینی ره بود.او همه عمرخود را به جهاد درراه خدا گذرانید شهادت پاداش تلاش بی وقفه او درهمه این سالیان بود.بارفتن او به حوه وقوه اللهی کار او و راه او متوقف وبسته نخواهد شد ولی انتقام سختی درانتظارجنایتکارانی که دست پلید خود را به خون او ودیگرشهدای دیشب آلودند. شهیدسلیمانی چهره بین المللی مقاومت است وهمه دلبستگان مقاومت خونخواه اوهستند,همه دوستان ونیزهمه دشمنان بدانندخط جهاد ومقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهدیافت وپیروزی قطعی درانتظارمجاهدان این راه مبارک است فقدان سردارفداکاروعزیزما تلخ است ولی ادامه مبارزه ودست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان وجنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد ملت ایران یاربه نام شهیدعالی مقام سردارسپهبد قاسم سلیمانی وشهدای همراه اوبه ویژه مجاهد بزرگ جهان اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت واینجانب سه روز عزای عمومی اعلام می کنم وبه همسرگرامی وفرزندان عزیزودیگربستگان ایشان تبریک وتسلیت عرض می کنم. این پیام پرازنکات مهم ومعارف دینی واللهی مقام معظم رهبری درفقدان یکی از فرزندان این امت صادرشد.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی افزود: سردارسلیمانی امروز یک اسوه ایست برای مجاهدان درراه خدا درسرتاسرعالم ودرجبهه مقاومت است اوهمه هستی خود را به طبق اخلاص گذاشت ودرهشت سال دفاع مقدس جهادهای فراوانی کرد وتا آخرین روزهای جنگ درکنار رزمندگان اسلام فرماندهی می کرد و ملت ایران را همراه با دیگرفرماندهان نظامی به پیروی ازامام راحل ازیک توطئه بزرگی از استکبارجهانی نجات دادند وبعدکه متوجه شدند امت اسلامی باجریان داعش آسیب دید لباس رزم پوشید مجاهدان را فرماندهی کرد وداعش را از سرزمین های امت اسلامی کنارزد وآن پیروزی بزرگ را رقم زد که قبل ازآخرین لحضات پیروزی قول دادند که درایام معدودی این پیروزی رقم خواهد خورد وچنین شد.چهره نورانی او، قلب عطوف او،نمازهای عرفانی او،زبان گویای او،اطلاعات او، مجاهدت اوزبان زد عام وخاص است.

حجت الاسلام خضیراوی گفت؛ استکبارجهانی بداندبا شهادت او،راه او ادامه خواهدشد ومجاهدان درراه خدا مصمم ترازهرزمانی راه این سرداررا خواهند داد.

حجت الاسلام خضیراوی درادامه گفت: ازاین به بعداستکبارجهانی درهیچ نقطه ای درغرب آسیا درامان نخواهد بود ازاین به بعدمجاهدان درراه خدا متوسد ازنابه خود فروخته استکبارجهانی درهرجایی خواهندبود، ازاین به بعد جنگ بااستکبارجهانی باروشنی بیشتر ووضوحی فراتر وبیشتربرای امت اسلامی رقم خواهدخورد.همه متوجه شدند که استکبارجهانی کمربه ذلت امت اسلامی بسته است ومیخواهدامت اسلامی ذلیل باشد هواپیماهای او وبالگردهای او وموشک های او بالای آسمان امت های اسلامی رجز می خواند اما بفضل پروردگارامت اسلامی جواب این رجزهاراخواهد داد ومجاهدین درراه خداوجبهه مقاومت درسرتاسرعالم جواب استکبارجهانی راخواهندداد.حقیقتآسردارسرافرازسردارسلیمانی مصداق مفسر بسیاری ازآیات جهاد درراه خداست مجاهددرراه خداست.وامروزمصداقآ مفسرآیات شهادت است وهرکدام ازاینها فوزعظیمی برای اوست وامت اسلامی، قطعآامت اسلامی چنین شهادت هایی را فراموش نخواهد کرد وانتقام این شهادت ها را از اشق الشقیا استکبارجهانی خواهد گرفت وامت اسلامی عادت کرده است که درراه حق بزرگانی را تقدیم کند ودربحبوحه جنگ وشهادت ومبارزه بزرگانی را تقدیم اسلام کند آن وقتی که امت اسلامی درزمان رسول خداص درسختی قرارگرفت حمزه سیدالشهدارا تقدیم کردوراه او ادامه پیداکرد.آن وقتی که امت اسلامی درزمان امیرمومنان به مالک اشتر نیازمندبودمالک اشتربه شهادت می رسدوامت اسلامی آن راه را ادامه دادند.ویکی بعدازدیگری ازشهدای بزرگ اسلام. آن وقتی که لبنان ما به سیدعباس نیازمندبود سیدعباس عزیز به شهادت می رسد آن وقتی که امت اسلامی به شیخ نمرنیازمنداست شیخ نمربه شهادت می رسد. شهیدمغنیه به شهادت می رسد واینک یکی ازبزرگان اسلام وامت اسلامی سردارسرافرازقاسم سلیمانی نیزبه شهادت می رسد تااین راه برای مجاهدان درراه خداروشن ترشود وانسان های خاموش بیدارشوندانسان های غافل متذکر شوندوامت اسلامی دشمن را بهتربشناسدیکی ازبزرگان مجاهدان درراه خدادرایران اسلامی ما به شهادت می رسدو یکی ازمجاهدان بزرگ اسلام اززبان رهبرمعظم انقلاب که فرمودمجاهدبزرگ جهان اسلام ابومهدی المهندس نیزبه شهادت می رسدتا خون هادر کنارهم باشد وامتهادر کنارهم باشدو ملت های مسلمان درکنارهم باشندو برعلیه استکبارجهانی بشورند واستکبارجهانی راازامت اسلامی خارج کنند

حجت الاسلام خضیراوی گفت؛ شهادت این شهیدسرافرازرابه همه شما عزیزان ونمازگزاران برادران وخواهران وامت اسلامی تبریک وتسلیت عرض می کنم ان شاء الله خداوندمتعال به همه نوجوانان ماجوانان مامجاهدان ما توفیق بدهدراه این مجاهدین درراه خدارا.شهدای درراه خدا را ادامه بدهند و درمقابل دشمن استکبارجهانی بایستد وامت اسلامی را ازاین جرثومه فسادخارج نمایند.یادامام راگرامی می داریم که درآن ایام که فرمودند؛ امریکاشیطان بزرگ است و می بینیدکه امریکا درسرزمین های اسلامی پایگاه می زند وبرعلیه امت اسلامی وفرزندان امت اسلامی عملیات انجام می دهدآنهارابه شهادت می رساند وامت اسلامی دربعضی ازموارد ودربسیاری ازکشورها خاموشند وخوابند ولی انقلاب اسلامی ما و راه جهاد در راه خدا وجبهه مقاومت بحمدالله بیداراست وبفضل پروردگار روزی خواهد رسید که جواب استکبارجهانی داده خواهد شد ورژیم اشغالگرقدس را ازسرزمین های اسلامی نجات خواهیم داد وامت اسلامی آن روز رابزرگ خواهدداشت. شهادت این فرزنداسلام را،فرزند مکتب امام را، فرزندمکتب رهبررا،ولایتمدارمجاهد در راه خدا ،اهل بصیرت وجهادومعنویت نمونه بارزو اسوه کامل یک مجاهددرراه خدابرای مجاهدان درراه خدادرخط مقاومت رابه همه شماعزیزان تبریک وتسلیت عرض می کنم. این سه روزعزای عمومی برای همه ملت ایران وامت اسلامی ماست وبفضل پروردگار درشهرستان نیزبرنامه ها اعلام خواهدشدکه دریکی ازمساجدوحسینیه ها انجام خواهدشد اما جاداردهمه مساجدوحسینیه هابه این مناسبت مجالسی داشته باشندو توطئه استکبارجهانی را افشاکنند ازاین شخصیتهای بزرگ مجاهد درراه خداوشهید درراه خداتجلیل کنندونیزدرمراسمی که اعلام خواهدشدشرکت نمایند پرشورشرکت کنندوبفضل پروردگاربعدازنمازنیزراهپیمایی خواهیم داشت درمحکومت این عمل وقیح استکبارجهانی خواهیم داشت وبفضل اللهی همه باهم برعلیه امریکا واستکبارجهانی و وهابی ها وداعشی ها واروپایی ها شعار خواهیم کرد ودین خودرابه خون شهیدمان ادا خواهیم کردوحضوردرصحنه دراین ایام رادرمجالس این مردبزرگ رادعوت می کنم که حضورفعالی راداشته باشیم حسینیه ومساجدنیزپرچم های عزا را بلند کنند ودرمجالس شرکت کنند وجوانان ونوجوانان ما به این اسوه های کامل محاهددرراه خدا آشناکنند.

Updated: دی 13, 1398 — 2:45 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب