مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

انقلاب اسلامی یک ضرورت بود برای احیای دین انبیاء و اولیاء و احیای دین اسلام

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درنمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی،گفت؛ دهه مبارکه فجر را که درآستانه حلول آن هستیم به همه شما عزیزان تبریک وتهنيت عرض می کنم 12 بهمن روز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی و22بهمن روزپیروزی انقلاب اسلامی را به همه شما برادران و خواهران ،جوانان ونوجوانان عزیزو بزرگان و ازخداوندمتعال می خواهیم که به همه ماتوفیق درک این نعمت اللهی را عنایت فرماید.
امام جمعه کارون گفت:انقلاب را بهتر درک کنیم ،انقلاب اسلامی یعنی این انقلاب برای اسلام به وجودآمد وبرای تحقق آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی به وجودآمد.قبل ازانقلاب دین را مخدرجامعه تعریف می کردند دینداران را آدم های مرتجع تعریف می کردند،دین را دربسیاری ازموارد متعلق به عقب مانده ها تعریف می کردند انقلاب اسلامی آمد وحقیقت دین را به همه نشان داد در حقیقت احیا دین بود دین ودینداری بود.انقلاب اسلامی ما دین را درصحنه زندگی آورد دینی است که انبیاء واولیاء آن را فریاد زدند وبرای نجات انسان آمده است.
ایشان افزود: انقلاب اسلامی یک ضرورت بود برای احیای دین انبیاء و واولیاء احیای دین اسلام، بعدازیک دوره ای که دین را طور دیگری تعریف کرده بودند، انقلاب اسلامی یک حادثه منطقه ای ویک حادثه متعلق به یک ملت نبود گرچه خواستگاه آن ملت اسلامی ایران بود ولی منحصردر او نیست اصلآ کسی اجازه ندارد دین اسلام را منحصربه یک منطقه ای کند، منحصربه یک ملتی کندهمین طوری که رسول مکرم اسلام (ص) که درحجاز و درمکه مبعوث شد دین را منحصربه منطقه ی حجاز ندانست،دین وبخصوص اسلام متعلق به همه بشریت است لذا انقلاب اسلامی ما گرچه خواستگاه آن ایران اسلامی است ولی منحصربه ملت ما وفقط برای ملت ما نبود،فقط برای منطقه نبود برای کل بشراست اما ملت ایران این افتخارداردکه اولین فریادگراین احیا بود

این انقلاب اسلامی نسبت به انقلاب های دیگری که اتفاق افتاد ممیزات فراوانی داشت وعناصرمختلفی درشکل گیری آن نقش داشتند اینها را بایدمابیشتر بشناسیم بیشتردرک کنیم در عمق آن برویم، یکی ازعناصر مهم این انقلاب عقیده اسلامی متکی به فرهنگ اهل بیت است این عقیده مجال بروزدر طول تاریخ کمتر پیداکرده ویا اصلآ پیدا نکرده بود.این مجال برای این عقیده ناب پیدا شد واحیا شد و میبینیم که چگونه در دلها نفود کرده است چه شخصیتهای بزرگی را تربیت کرد که امروز ما شاهدبدرقه یکی از فرزندان این امت وتربیت یافتگان این انقلاب سرداربزرگ ما سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ودیگرشهداهستیم اینها تربیت شده ی همین انقلاب ما ،اسلام ما ،اسلام ناب محمدی است.

خطیب نمازجمعه گفت: یکی دیگراز ممیزات این انقلاب حضورمردم درصحنه است امام راحل روی این تکیه دارد ودرابتدای انقلاب تا زمان رحلت شان ورهبرمعظم انقلاب تکیه دارند که این انقلاب با حضور یک پارچه مردم قابل ادامه دادن است و قابل صیانت است ولذا برنامه های مختلفی را انجام دادند که مردم نقش مستقیمی در این انقلاب داشته باشند و تا امروز مردم این انقلاب را نگه داشتند انتخاب های متعددی برنامه ریزی شد حضور درصحنه های جهاد برنامه ریزی شد همه اینها برای این است که با حضور مردم این انقلاب نگه داشته می شود و مصون می ماند وباید طوری سیاستگذاری کرد که این مردم همیشه درصحنه حضورداشته باشند عنصردیگری که بسیارمهم است وانقلاب های دیگر این عنصررا فاقد اند.قوت رهبری است،قدرت رهبری است،ایمان رهبری است، پاکی رهبری است، مدیریتی رهبری است،این عنصربسیارکلیدی است، بسیاری ازانقلاب هایی که قبل از انقلاب ماصورت گرفته است شعارشان شعار اسلامی بود حتی مردم توی صحنه هم آمدندولی چون از این عنصر کلیدی ومرکزی برخوردارنبودندانقلاب های آنها شکست خورد.
امام جمعه کارون تاکید کرد: قدرت رهبری وقوت رهبری وپاکی رهبری و صلابت رهبری نقش تعیین کننده درحفظ این اسلام و امت دارد و ما درصحنه اخیررویا روی با استکبارجهانی نقش رهبری را دیدیم بلکه درهمه صحنه های اجتماعی وسیاسی که برای ما درطول این انقلاب برای ما پیش آمد نقش رهبری با قدرت وبا ایمان را در صحنه عمل دیدیم در پیروزی انقلاب به عینه دیدیم این امام بود که دلهای این امت را هدایت کرد وتوانست رژیم شاه را خلع کند کشورهای استعمارگر مثل آمریکا و انگلیس را حتی سفارت خانه های رژیم اشغالگر قدس ازاین کشوربیرون کند درمقابل آنها بایستد اگراین عنصرکلیدی نبود انقلاب نمی توانست مراحل تکاملی خود را طی کند ودرصحنه اخیرهمه ملاحظه کردیم وقتی که بعدازشهادت سردارعزیزما تربیت یافته این مکتب واین انقلاب به شهادت رسید ورهبرمعظم انقلاب فرمودند؛که بایدسیلی سختی به امریکای جنایتکاربزنیم بیش از20کشورواسطه شدندوحتی به جمهوری اسلامی هشداردادند که اگرشما اقدامی علیه امریکا بکنید امکان دارد جنگی رخ بدهدومی خواستندکه ایران اسلامی از گفتارخودعقب نشینی کند اما فرزندان این ملت سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ما توانستند با فرمان رهبر معظم انقلاب یک سیلی سختی را به امریکا بزنند.لذا نقش رهبری یک نقش کلیدی است ازروایات وآیات همین هم استفاده می شود،این است که انقلاب موفق برآورد شده است به اعتبار نظر اغلب کارشناسان جهان انقلاب اسلامی ما یک انقلاب موفقی بود.

حجت الاسلام والسملیمن خضیراوی :یک زمانی اسلام را مخالف علم، یک زمانی اسلام را مخالف پیشرفت تعریف می کردندمخالف ترقی وتمدن تعریف می کردند انقلاب اسلامی ما آمد وتوانست همه این نظریات را عقب بزند وامروز ملت ایران با انقلاب اسلامی خود توانست جزو 10کشوراول به لحاظ علمی باشد.
حجت الاسلام خضیراوی درادامه گفت: پیشرفت را جزواصول خود درزندگی قراردهد ونمونه بسیاربارزی رابه جهان نشان بدهدکه علیرغم40سال تحریم سخت این ملت توانست روی پای خود بایستد ازشعارهای خود دست برنداردنسبت به شعارهای خود پایبند باشدنسبت به آرما ن های خود پایبند باشدودرمقابل استکبار جهانی بایستد واین نشانه موفق بودن این ملت دراین مسیر است. طی 70سال گذشته کسی جرآت نکرده بود پایگاه های امریکا را حتی خمپاره چه برسد به موشکهای بالستیک،ولی ملت ایران توانست این کاررا بکند بلکه صحنه را براستکبارجهانی درغرب آسیا تنگ نمایند وامروز جبهه مقاومت نیروهای امریکایی را در پایگا های خود محصورکردند واگر می خواهند از پایگاهای خودخارج شوند باید حساب دیگری را بازکنندوبدانندکه نیروهای مقاومت درکمین آنهاهستندواین نشانه موفق بودن این انقلاب درتحقق این آرمان هاست که این انقلاب متعلق ومنحصربه این مرز و ملت نیست بلکه متعلق به همه امت اسلامی بلکه همه بشریت است.شعارهای اول انقلاب زنده است دفاع ازمستضعفین بعنوان یک آرمان این انقلاب زنده است، ایستادگی درمقابل مستکبرین بعنوان یک آرمان این انقلاب زنده است آزادی قدس بعنوان یک آرمان این انقلاب زنده است، اینها همین شعارهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب ماست که امروز درمیان ما زنده است وکمترانقلابی پیدا می شود بلکه پیدا نمی شود که توانسته باشد شعارهای خود وآرمان های خود را40سال زنده نگه دارد وآنها را فریاد بزند وآنها را تحقق بدهد وگام به گام جهت تحقق آن گام بردارد واین نشانه زنده بودن انقلاب اسلامی ماست.بحمدالله جوانان بسیارپرشور،قوی، محکم،تربیت شدند

خضیراوی بیان داشت: امروز جبهه مقاومت بعنوان یک جبهه وسیع درغرب آسیا خواستگاهش ومرکزیتش انقلاب اسلامی ماست.اینها نشان از موفقیت های این انقلاب است باید قدربدانیم دهه فجرخود را،یاد امام راحل را گرامی بداریم دهه فجر را درمساجد وحسینیه ها ومراکز خود گرامی بداریم این ایام را وهمه باید بدانیم که مدیون این حرکتیم.خداوند را شاکریم حیاتی به ما داد این چیزها را به عینه ببینیم .قبل ازاین انقلاب واژه شهادت فراموش شده بود حتی واژه شهادت را متعلق به صدراسلام وشهدای کربلا می دانستیم ولی این انقلاب واژه عدالت را، واژه شهادت را، واژه ایثاررا، واژه عفت را،واژه خدمت را، شجاعت را،همه اینها را و دهها محور ارزشی را و واژه ارزشی را درعمل به همه ما فهماند ویاد داد واین ازافتخارات این نظام است.بارک الله به جوانان پرشور شهرستان کارون وکل خوزستان بلکه همه کشورکه دراین ایامی که گذشت ایام فاطمه زهرا(س) به شکل پرشوردراین مسیره هایی که تعیین شدآمدند ویاد شهادت فاطمه زهرا (س) را گرامی داشتندوبرای اظهار ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع)به صحنه امدند بخصوص درشهرستان کارون که یکی از محوریت ایام فاطمیه (س)درکشوراست توانستند عزیزان ماهیئت های مذهبی ونیروهای مردمی ما مرد و زن این راهپیمایی بزرگ انجام بدهند واین کاربزرگ را رقم بزنند علاوه برمسیره هایی که درمحلات انجام گرفت خود مسیره که امسال انجام گرفت وموکب ها توی صحنه آمدند کاربسیاربزرگی بودکه نیروهای مردمی امسال خودشان این برنامه را چیدن خودشان این برنامه را تدوین کردند فقط در روزهای آخر برمبنای نیازهای جزیشان با ما هماهنگ نمودند و این نشان میدهد بحمدالله نیروهای مردمی و هیت های مذهبی مرد و زن ما در صحنه انقلاب ودرصحنه پشتیبانی ازارزش های این انقلاب در صحنه هستند و کارهای بزرگی رامی توانند انجام دهند.
درپایان حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت: راهپیمایی 22بهمن را درپیش داریم.چهلمین روز سردار سلیمانی وابومهدی المهندس درپیش داریم چهلمین روز را در21بهمن درمصلی انجام می گیرد ومقدمات این کار درحال انجام است.راهپیمایی ما بفضل پروردگار ازمیدان غدیر تا میدان هادی آباد انجام می گیرد ومقدمات آن درحال برآورد شدن است ان شاء الله خودمان را برای این کارهای بزرگ آماده کنیم.روزبازگشت امام خمینی (ره)به میهن را گرامی بداریم،روز22بهمن را گرامی بداریم اینها از ایام الله است.

نکته آخرانتخابات را درپیش داریم برادران وخواهران بدانید رآی شما امانت است رای شما نشانه تعهدشماست به این انقلاب واسلام قدراین را بدانید وبه آسانی از آن نگذرید به دنبال نیروهای متعهدباشید نیروهای انقلابی باشد ،انسان های پاک دست باشند ،کسانی که درصحنه عمل خودشان را نشان دادند وبه این امرمشهورند اینها باید مد نظرباشند بایدانسان متعهد وپاک دستی باشد که بتواند درمسیر انقلاب حرکت کند ودرجهت تحقق آرمان های انقلاب گام بردارد باید انسان انقلابی باشد تا بتواند درمقابل قدرتهای بزرگ بایستد درپارلمان بتواند نقش آفرینی کند وحرف ملت را با نگاه انقلابی پیاده کند اینها ازنکاتی است که بایدهمیشه مد نظرباشد.بله احزاب وگروه ها به شکل های مختلفی وارد صحنه می شوند وتبلیغ می کنند وپیگیری می کنند وقطعآ این لازم است اما یک فرد درامت اسلامی باید بدانید که این رای آن حق الناس است و امانت اللهی ست وبا تحقیق وبا پرس جووبا دقت ازآن استفاده کند وبهره ببرد وذخیره قبر وقیامتش باشد نباید به دلیل وابستگی حزبی ویاقومی ویا گروهی وارتباط دوستانه ای رای خود را هدر دهد باید براساس آرمانهای انقلاب فرمایشات رهبری وامام ونیازهای امت اسلامی رای خودش را به صندوق بیندازد واین امانت رابه اهلش برساند.ان شاء الله خداوندمتعال به همه ماتوفیق حضور درصحنه دراین ایام دهه فجر عنایت کندوبه همه ما توفیق بدهدکه انتخاب خوبی بفضل اللهی درروز انتخابات داشته باشیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب