مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:زمان افول و شکست قدرت های بزرگ فرا رسیده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درنمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی، گفت؛ قال رسول الله ص الحسین بابآ من ابواب الجنه”امام حسن مجتبی ع برای حسین ابن علی (ع) احترام فراوانی داشت او راهمیشه به بزرگی یادمی کرد وبه بزرگی هم برخورد می کرد بسیار اورا تعظیم می کرد به طوری که گویاحسین ابن علی (ع) بزرگترازاوست.
ابن عباس می گوید که سبب آن را از امام حسن مجتبی (ع) پرسیدم وعرض کردم طوری باحسین ابن علی (ع) برخورد می کنی که گویا اوبزرگتراست فرمود: انی لاهابه کهیبه امیرالمومنین(ع) هیبت اوبرای من مثل هیبت امیرالمومنین است.در حدیث قدسی آمده است إِنَّهُ لَمَکْتُوبٌ عَلَى یَمِینِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحٌ هَادٍ وَ سَفِینَةُ نَجَاة ”

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرارسیدن تاسوعا وعاشورای حسینی وشهادت امام حسين علیه السلام ویارانش وهمچنین شهادت امام سجادعلیه السلام در روزهای پیش رو را به نمازگزاران تسلیت عرض کردندوچندبیت شعر درمدح امام حسین علیه السلام گفتند: دل واله نهضت حسین است / جان محو حقیقت حسین است / دلهای همه خداپرستان / کانون محبت حسین است/شد کشته که عدل و دین نمیرد / این سر شهادت حسین است

امام جمعه کارون خاطرنشان کرد مناسبت های متعددی داریم یکی سخنان رهبرمعظم انقلاب باهیت دولت بمناسبت هفته دولت است.رهبرمعظم انقلاب فرمودند: حادثه عاشورا را حادثه جهاد وفداکاری وشهادت می شود نامید مبنای هفته دولت هم امسال بخاطراین مقارنت با دهه محرم وعاشوراهفته جهاد و شهادت است چون مبنای هفته دولت شهادت شهید رجایی وشهید باهنراست این مناست ها را تسلیت عرض می کنم.آخرین جلسه ای بود که هیت دولت بشکل کامل با رهبر معظم انقلاب نشستند و امسال آخرین سال این دولت است لذا رهبرمعظم انقلاب توصیه های بسیارمهمی دررابطه با مسائل مهم جهانی واقتصادی واجتماعی فرمودند بعضی ازتوصیه ها مبنای است زیربناست مهم است اصل است.یکی ازآن توصیه ها این است فرمود اقتصاد کشوربه هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد زیرا این یک خطای راهبردی است نباید برنامه ریزی اقتصاد برای کشورمعطل لغوتحریم ها یا انتخابات فلان است درکشوردیگر،باید بنا را براین گذاشت که تحریم ها را بعنوان مثال 10سال دیگرادامه پیداکند بنابراین باید برظرفیت ها وامکانات داخلی تمرکزکرد این یک حرف اصیل ومبنای است ماحتی اگراتفاقاتی درعالم بیفتد که بنفع ما باشدهرجا که باشدمبنامان نباید او باشد.مبنابایداستفاده ازظرفیت های داخلی باشد این یک حرف مبنایی برای همه دولت ها وهمه مسولین است،

امام جمعه کارون افزود: حرف دیگرمبنای رهبر معظم انقلاب این است که فرمودند: شکست الگوی غربی دراداره جامعه کاملآ نمایان شد رهبرمعظم انقلاب فرمودند:دراین مسائل اخیرهم فاصله طبقاتی در دنیای غرب نمایان شدهم جنایت ها وتبعیض ها هم جنگ افروزی ها درکشورهای دیگرهم غارت ملتها همه این ها درفرهنگ غربی هاست واین کاملآ نمایان شد ولذا دیگرکسی آنها را بعنوان الگو قرارنمی دهد والگوی غربی ودنیای غرب شکست خورده است.

حجت الاسلام خضیراوی درادامه گفت؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ مسائل مهمی رادررابطه استفاده ازفرصت های باقی مانده برای دولت تذکردادند وفرمودند نکاتی راجع به فروش خام معادن سنگ که نباید انجام بگیرد مسائل مهمی دررابطه با جلوگیری ازقاچاق که ضربه مهلکی بر واردات بر تولیدهای داخلی وارد کرده است ومطالب دیگری که لازم است دولت با استفاده ازاین فرصت نهایت تلاش خودش را بکند ومبنا را براصلاح امورقراردهد این صحبت ها بسیاربرای دولتمردان ما و کل مسولین درکشور راهگشاست برای مجلس برای قوه قضائیه ما که باید طوری برنامه ریزی کنند که ازاین فرصت ها درجهت تقویت بنیه داخلی کشور به لحاظ اقتصادی تلاش کنند و همت کنند و طرح ها را یکی پس ازدیگری پیاده کنند ولذا یک صحبت بسیارمبنایی ومهم بود.

خطیب جمعه شهرستان کارون گفت؛مناسبت دیگرروزدوشنبه تجلیل ازاسرا ومفقودین است ما درسطح شهرستان خودمان ازاین آزاده ها داریم بایدآنها را تفقد کنیم سرکشی کنیم مشکلات آنها را حل کنیم به خانواده مفقودین توجه کنیم مشکلات آنها را برطرف کنیم.

روز سه شنبه شهادت امام سجادعلیه السلام این مناسبت را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم.

حجت الاسلام خضیراوی تصریح کردند وگفتند؛ درسطح جهان اتفاقاتی افتاد که مرتبط است باجمهوری اسلامی یکی توافق ایران با مدیر کل آژانس هسته ای که یک توافقی انجام گرفت داشتند برای کشور ما برنامه ریزی کنند که آن را مورد تحریم قراربدهند وفشارها را بیشترکنند براساس یک برنامه ریزی دقیقی توافقاتی انجام گرفت وتوطئه ی امریکا که می خواست همه کشورها راعلیه کشورما درشورای امنیت بسیج کند خنثی کرد به طوری که امریکا قلدری خودش را کاملآ نشان داد وگفت که چه کشورها بامن بیایند چه نیایند من پیگیرتحریم ایران هستم ونشان داد که بعنوان یک کشوریاغی برمبنای حکومت جنگل می خواهد درجهان عمل کند وفرهنگ غربی ها برهمین مبناست اگرآدم موشکافی کند.لذا غربی ها براین اساس عمل می کنند آنجایی که فرصت پیدا می کنند می بینید که رییس جمهور فرانسه وقتی که می خواهد به لبنان بیاید یک برنامه ای برای کشور لبنان می نویسد ومی گوید بایددولت چنین تشکیل شود باید مجلس چنین تشکیل شود بایدمردم چنین رای دهند تا من بتوانم کمک های خودم را به شما مردم لبنان برسانم این نشان از فرهنگ غربی هاست فرهنگ استعمارگری غربی هاست آن وقتی که روزنه ای را ببینند خوی خودشان را نشان می دهند. امریکا دراین قضیه گفته است که دیگر کاری به اعضای شورای امنیت ندارم بخواهند تصویب کنند یا نکنند من کارخودم را می کنم.فرانسه هم می گوید که لبنان باید مطیع من باشد و من می گویم که چگونه انتخابات باشد وچه زمانی باشد و کارباید طبق نظرماعمل بشود والله کمک های ما به شما نخواهد رسید این خوی استعماری فرهنگ غربی ست نبینید اینها دم از سواد می زنند و کت و شلواری پوشیده اند روزنه ای پیدا می شود خوی استعماری آنها کاملآ نشان داده می شودونمایان می شود.
امام جمعه کارون درادامه گفت: یکی هم انزوای امریکا درشورای امنیت که همه کشورهاعلیه امریکا شوریدن وقبول نکردند که تحریم های ایران دربعد تسلیحاتی تمدید شود وهمه درمقابل امریکا ایستادند .یکی هم در رابطه با ارتباط امارات بارژیم اشغالگر قدس که فکرمی کند بعضی ازکشورها فکرمی کنند بااین ارتباط خودشان راحفظ می کنند نمی دانند در انزوا قرارمی گیرند وهمینطوری که خود رژیم صهیونیستی دارد سیل قهقرایی پیدا می کند و دارد شکست می خورد ونشانه های شکست کاملآ درآن هویداست قطعآ حکام کشورهای خلیج فارس هم آنهایی که با رژیم اشغالگر قدس سعی می کنند رابطه برقرارکنند همین سیل را دنبال خواهند کرد وچنین اتفاقی هم برای آنهاخواهد افتاد برعکس آن چیزی که درذهنشان دارند که هرچه با امریکا ورژیم اشغاگرقدس رابطه داشته باشندفکرمی کنند محفوظ می مانند و بیشترمی توانند حکومت کنند اینهامسایلی که درسطح جهان اتفاق افتاد وامروز بحمدالله جمهوری اسلامی توانسته است یک الگوی خوبی برای دنیامعرفی کند و همه طرفداران حق وحقیقت نیروهایی که تحت نظر مقاومت هستند به این الگوی پاک ایمان واعتقاد دارند و امیدوارم خداوندمتعال روزی را برساند که رژیم اشغالگر قدس ازصحنه ی کشورهای جهان محوشود ومردم فلسطین به جای خود برگرد ان شاء الله.

درپایان حجت الاسلام خضیراوی تاکیدکردند؛مشکلاتی درسطح شهرستان داریم به من میرسد که دربعضی از مناطق برق قطع میشود دربعضی از مناطق مثل ناصرآباد وغیره به من خبر می رسد مسئله آب را مشکل دارند باید مسئولین ما دراین تابستان که برای مردم شهرستان ما به شکل ویژه بایدازآن گذر کرد بایدهمیشه درآمادباش باشند مشکلات مردم حل کنند خودشان را دردسترس مردم قراردهند تلفن خود را در دسترس مردم قراردهند که اگرمشکلی درمحله ای پیش آمده با آنهامرتبط بشوند وبتوانند مشکلات راحل کنند
میبینم مسئولین ما دربسیاری ازموارد پیگیرموضوع هستند ودنبال می کنند درمحلات درمناطق امیدوارم این تلاشها وزحمت ها بیشترشود تا ان شاء الله باری از دوش مردم برداریم ومردم با بهتر وآرامترزندگی را طی کنند ان شاء الله.
دل واله نهضت حسین است / جان محو حقیقت حسین است / دلهای همه خداپرستان / کانون محبت حسین است/شد کشته که عدل و دین نمیرد / این سر شهادت حسین است/ فتح هدف از شکست خود یافت/این اصل سیاست حسین است/ بر پاست زوی اصول اسلام/دین زنده بهمت حسین است/اول زجوان خود گذشتن/ مصداق عدالت حسین است/ بوسید غلام را چو فرزند/ این حد مروت حسین است/جان دادن طفل خود در آغوش/اندر خور طاقت حسین است

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب