مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:اهانت به رسول مکرم اسلام ،اهانت به کل بشریت است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درنمازجمعه این هفته بعد از حمد و ثنای خداوند و توصیه به تقوای الهی گفت؛رهبر معظم انقلاب دراسائه ادبی که نسبت به پیامبراکرم ص انجام گرفت اطلاعیه را صادرفرمودند قریب 10روز است مسلمین عالم نسبت به این امر اعتراض های فراوانی را کردند ومنجربه این شد رهبرمعظم انقلاب اطلاعیه مهمی را صادرفرمودند؛ بسمه تعالی گناه بزرگ ونابخشودنی یکی ازنشری های فرانسوی دراهانت به چهره نورانی وقدسی حضرت پیامبر(ص) باردیگر عناد وکینه شرارت باردستگاه های سیاسی وفرهنگی دنیای غرب با اسلام وجامعه مسلمان را آشکارساخت بهانه ی آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که ازسوی برخی سیاستمداران فرانسوی (یعنی رییس جمهور فرانسه) گفته شد کاملآ مردود وغلط و عوام فریبانه ست، سیاست های عمیقآ ضد اسلامی صهیونیستها ودولتهای استکباری عامل اینگونه حرکتهای دشمنانه است که هرچند یک بار بروزمی یابد این حرکت دراین برهه زمانی می تواند ونیزبه انگیزه ای منصرف کردن ذهن ملتها ودولتهای غرب آسیا( کشورهای اسلامی) ازنقشه های شومی باشد که امریکا ورژیم صهیونیستی برای این منطقه درسردارد ملتهای مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری این مسائل دراین منطقه حساس باید هرگز دشمنی های سیاستمداران وسرمداران غربی نسبت به اسلام ومسلمین را فراموش نکنند والله غالب علی امر

حجت الاسلام خضیراوی درادامه گفت؛ دراین پیام رهبر معظم انقلاب چند نکته را اشاره می فرماید: اولآ فرهنگ غربی مخالف فرهنگ اسلام است اصولآ فرهنگ غربی ها براساس منافع تعریف می شود نه براساس ارزشهای انسانی و الهی نه براساس عدالت ومساوات ووجدان این قیم انسانی الهی است.
درطول تاریخ دنیای غرب جنایتهای فراوانی صورت گرفته است واینک هم می شنویم که چه جنایتهای عجیبی درسرتاسر دنیا انجام می دهند وباز هم باچشم خود می بینند وجنایتکاران را تقویت می کنند می بینند که چگونه بعضی ازکشورهای عربی بامحوریتهای عربستان یمن را لت وپار می کنند بچه ها را یتیم می کنند زن ومرد را بمباران می کنند درلیبی چنین می کنند درسوریه چنین می کنند ولی بازهم می گویند ما اسلحه به آنها می فروشیم منافع من اقتضا می کندچون دراین قضیه ما منفعت داریم اصل کارغربی ها وفرهنگ غربی ها منفعت است ومنفعت
ایشان افزود: آنجایی که اقتضا می کند ارزشهای انسانی هم را برای منفعت فدا می کنند بنام حقوق بشر سخن می گویند ولی حقوق بشر خود رعایت نمی کنند بلکه سرکوب می کنند می بینیم که چگونه سیاهپوست ها را لت وپارمی کنند می بینیم که چگونه دردنیا تجاوزمی کنند جسارت می کنند حمله می کنند بمباران می کنند با انواع وسایل مختلف جنایت می کنند همه اینها را برای خود وبرای منافع خود تعریف می کنند اما آنجایی که بحث حرمت اولیاء وانبیاء پیش می آید می گویند این ازلوازم حریت وآزادی که هرکسی هرطور بخواهد قلم بنویسد و قلم فرسایی کند این فرهنگ دنیای غرب است ،دنیای غرب برهمین اساس استواراست کسی که تاریخ دنیای غرب وکشف بعضی ازاین کشورها ازجمله امریکا را مطالعه کند می فهمد که اساس همه این کشورها منافع مادی خود تعریف می شود لذا رهبر معظم انقلاب این را یادآوری می کنند.

خطیب نمازجمعه کارون خاطرنشان کرد:رهبرمعظم انقلاب فرمودند چه بسا پشت این اهانت که ذهن های مسلمین را مشغول می کنند توطئه هایی ازجانب آمریکا وصهونیست ها در کار است باید مسلمین نسبت به این قضیه هوشیار وبیدارباشند ،هوشیاری وبصیرت دراین زمان ازلوازم انسان مومن وانقلابی است لذا ما اهانت به ساحت مقدس پبامبر اکرم (ص) محکوم می کنیم وامروزبحمدالله درمصلی علما سادات وجوانان مومن ماحضورپیدا کردند براى احترام به پیامبر اکرم (ص) برای محکوم کردند این جنایت واهانت بزرگ وامیدوارم خداوند متعال به مومنین ومسلمین توفیق بدهد روزی را ببیند که پرچم رسول خدا بربیت المقدس ان شاء الله به حرکت در بیاید و ارزشهای انسانی و الهی حاکم برجهان شود محوراین حرکتها ومحوراین اسلام وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) است.

امام جمعه کارون در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه امروز گفت: منطقه ما منطقه بسیارحساسی به همین خاطر غربی ها برای اینکه براین منطقه مسلط شوند آمدند وصهونیستها را دراین منطقه کاشتند این اسرائیلی ها و صهونیستها اینها ازکشورهای غربی آمدند کشورهای امریکا وآلمان، فرانسه وانگلیس دست به دست هم دادندازجای جای دنیا یهودی ها را جمع کردند آنها را آوردند توی سرزمین فلسطین وقریب 5میلیون نفرازمردم فلسطین آواره کردند خون های آنها را گرفتند آنها را لت وپار کردند ازمنازلشان وکشورشان بیرون کردند ومستقرشدند آنها جنایتکاراند تا بتواند درمنطقه مسلط باشند برای اینکه منطقه غرب آسیا و خاورمیانه را محل نفت وگاز ثروت دنیا می دانند ومی گویند ما باید یک کسی اینجا داشته باشیم که به کمک آن بتوانیم این ثروتها را به راحتی به غارت ببریم
خضیروای دادمه داد: ما امروز می بینیم درسوریه که امریکا اجازه ندارد اونجاجایگاهی وپایگاهی داشته باشد به اجازه خود آن جا پایگاه میزند روی بعضی ازچاه های سوریه مسلط می شوند وعلنی رئیس جمهور آمریکا می گوید که ما منافع مان را ازهمین چاه های سوریه درمرزعراق می بریم واین را به کشورهای دیگر می فروشیم،فرهنگ غربی ها چنین فرهنگی ست انسان باید اینها را بداند وبشناسد لذا بایدهوشیاری وبیداری راحفظ کنیم وملتهای مسلمان باید بیدارباشند حضورشماعزیزان وبزرگواران علما طلاب سادات وعشایرجوانان خوب ما دراین اجتماع نشانه بیزاری ازفرهنگ غربی ها ومحکوم کردن این اهانت بزرگ به پیامبر اکرم (ص) است دنیا استکباربداند جبهه مقاومت بامحوریت رسول مکرم اسلام روزبه روزقوی ترمحکم تر خواهدبود وبفضل الهی منطقه را ازلوث وجود استکبارجهانی نجات خواهدداد.

حجت الاسلام خضیروای گفت؛ روز دوشنبه بنا به روایتی روزشهادت امام سجاد علیه السلام درپیش داریم این مناسبت راتسلیت عرض می کنم.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی در خصوص مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:همه ما وظیفه داریم شرکت کنیم بابصیرت وآگاهی شرکت کنیم تا یک مجلس بسیارقوی داشته باشیم اهداف انقلاب وآرمان های امام را تحقق بدهد وان شاء الله بتوانیم حرکت های خوبی درسالهای آینده براى نجات بعضی از معضلات اقتصادی کشور داشته باشیم لذا بایدبابصیرت وآگاهی وارد صندوق رای شد ونباید کسی نسبت به این امربی تفاوت باشد.

امام جمعه کارون در خصوص مسائل داخلی شهرستان نیز گفت: درهفته گذشته زبالهای زیادی درسطح شهردیده می شود وبارها تماس گرفته شدهم با فرمانداری وهم با شهرداری وپیگیر امور هستند من عرض می کنم باید یک سیاستی اتخاذ کرد که تکرارنشود من دیروزهم به شهردار محترم زنگ زدم وعرض کردم که این مطلب را تمام کنید وگفتند که انجام میدهیم وآخرین ساعاتی که زبالها را جمع می کنیم خب این درست ولی نباید تکرارشود وباید همه کمک بکنیم ازاین معضل رد بشویم درشهرستان هم شهردار شهردارجدیدی است هم سابقه ای که من ازبعضی ازائمه جمعه گرفتم شهردارخوبی است ، با امام جمعه شوشترتماس گرفتم با امام جمعه ماهشهرتماس گرفتم قبل ازاینکه بیاید او را تآیید کردند که فعال است تازه آمد بایدکمکش کنیم، کارگرهای شهرداری بایددست به دست هم بدهند نگذارند مشکلات برمردم ما بیشترشود وخود شهردارباید سیاستی اتخاذ کند که نباید این مسائل باردیگردرشهرستان تکرارشود ازاو انتظار می رود حالا که شورا هم نیست چون قبلآ می گفتندهروقت چنین چیزی اتفاق می افتاد می گفتند اعضای شورا تحریک می کنند حال شورا وجود ندارد خود شهردار ،معاون فرماندار ،مسولین محترم باید دست به دست هم بدهند واین مشکلات حل کنند نگذارند بوی عفونت تو خیابان ها بالابرود و مردم ما اذیت بشوند ،درسطح شهرستان سطل های خوبی بگیرند یک مقدار شهرازاین حالت خارج بشود وبایدهمه دست به دست هم دهیم و از این معضل رد بشویم وبیشترکارمتوجه شهرداراست شهردار باحضوردرصحنه وبا اتخاذ سیاست های جدید بایدکاری کند این قضیه درسطح شهرستان تکرارنشود.

درپایان حجت الاسلام والمسلمین خضیروای گفت:.امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد دراین ایام که ایام محرم وصفراست وایام مجالس اباعبدالله الحسین علیه السلام همه ما ازمجالس علما مداحین مردم ما بهره ببریم استفاده کنیم ومجالس حسین این علی علیه السلام را باحضورخود بهره لازم را ازآن ببریم واستفاده کنیم و ان شاء الله خداهمه را ماجورکند به سهم خود تشکرمی کنم حضوریکایک شماعزیزان وبزرگواران سادات علما عشایروجوانان دراین جلسه با وقار تقدیروتشکرمی کنم ان شاء الله ذخیره قبرقیامت باشدوذخیره ای باشد برای اینکه ارادت ما به پیامبراکرم (ص) کاملآ آشکاروهویدا باشد

Updated: دی 21, 1399 — 4:26 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب