مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

معرفی کتاب به‌بلندای‌آن‌ ردا

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، به مناسبت میلاد با سعادت هشتمین خورشید ولایت، امام رضا (ع)کتاب« به‌بلندای‌آن‌ردا» نویسنده سیدعلی‌شجاعی از انتشارات کتاب‌نیستان خدمت شما معرفی می کنیم.

السلام ای حضرت سلطان عشق /‌یا علی موسی الرضا ای جان عشق
السلام ای بهر عاشق سرنوشت / السلام ای تربتت باغ بهشت
میلاد با سعادت هشتمین خورشید ولایت، امام رضا (ع)‌بر شما مبارک‌باد. به‌همین‌مناسبت‌کتابی‌را‌ با‌عنوان ‌« به‌بلندای‌آن‌ردا» اثر سیدعلی شجاعی‌از‌نشر‌کتاب‌نیستان،‌خدمت‌شما‌عزیزان‌معرفی‌می کنیم.
« به‌بلندای‌آن‌ردا» در قالب یک اثر مکتوب داستانی از چند منظر، اثری درخور اعتناست که در زمینه ادبی مرتبط با خود می تواند معرف اتفاقی تازه به شمار آمده و منشأ اتفاقاتی تازه در خلق داستانهای تاریخی و دینی باشد.
کتاب‌از یک اتفاق داستانی شروع می شود که پیش از این کمتر در منابع داستانی و تاریخی درباره آن سخنی به میان آمده است.‌
نویسنده زاویه دیدی را برای کتاب برگزیده است که قبل از این، یا‌سابقه نداشته یا‌کمتر‌سابقه‌داشته‌است. بر همین اساس این‌ اثر داستانی از نخستین سطرهای خود با روایت صحبت و مؤانست مأمون؛ خلیفه عباسی و معشوقه اش آغاز می شوود‌.‌معشوقه‌ در بستر بیماری است و مأمون را وادار می کند درباره اشتباهاتش از زمان آغاز ولایت عهدی تا شهادت امام رضا (ع) به‌ او توضیح‌ دهد. توجیهات مأمون در کنار سؤال و جوابهای معشوقه در ادامه داستان ‌برای مخاطب اثر، ‌محکمه ای را می گشاید‌ که‌ در آن مأمون در مقابل وجدان های بیدار به محاکمه کشیده می شود.
از سوی دیگر، این کتاب برای نخستین بار از زاویه دید ‌شقی ترین مرد در دوران زندگی امام رضا(ع) ‌به شرح‌ احوال‌ و کرامات‌ ایشان می پردازد و همین مسئله روایت داستانی این کتاب را بسیار خواندنی تر از آثار مشابهی کرده است که در صدد شرح زندگی‌ امام رضا (ع)‌برآمده اند.
می توان به « به‌بلندای‌آن‌ردا» را یک تجربه استثنایی در خلق رمان دینی به شمار آورد که خوانش آن جدای از لذت بخش بودن، به صورتی فشرده سیری تاریخی از زندگی و سیره سیاسی و اجتماعی امام هشتم را با زاویه دیدی بدیع روایت می کند.

معرفی کتاب به‌بلندای‌آن‌ ردا

« به‌بلندای‌آن‌ردا» را‌بخوانیم‌به‌قلم‌سیدعلی‌شجاعی‌از‌انتشارات‌کتاب‌نیستان.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب