مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:هرجامجلس تضعیف شد ملت ضربه دید

به گزارش روابط عمومی ستادنماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیروای امام جمعه شهرستان کارون درنماز جمعه این هفته پس از حمد وثنای اللهی ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای الله اللهی،باذکرآیه شریفه “بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین ” خطبه را آغازکردندو گفت : مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و سوال کردآیا به امام قائم (عج) بعنوان امیرالمومنین سلام می کنند؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه.مرد سوال کرد پس چگونه به او سلام می کنند امام صادق (ع) فرمود:می گویند السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه سپس امام صادق (ع) این آیه را تلاوت کرد” (بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين) “چرا که لقب امیرالمومنین مختص علی ابن ابی طالب علیه السلام وذ کرآن برای دیگران جایزنیست لذا سلام برامام زمان (عج) با این عنوان است خوب انسان زیارت آل یاسین بخواند در اول آن 19الی 20سلام به امام زمان (عج) است”السلام علیک ایهاالعلم المنصوب والعلم مصبوب والقوس والرحمه الواسعه”
امام جمعه کارون گفت: اتفاقا زیادی درکشورمی افتد گاهی راجع به موضوعی اختلاف نظرمی شود فرض بفرمایید شورای نگهبان و مجلس،مجلس ودولت، تشخیص مصلحت وشورای نگهبان و مجلس ودولت ، اتفاقاتی زیادی می افتد همه دوست دارندتا این اتفاق بی افتد سریعآ رهبروارد بشودومشکل حل کند درحالی رهبری سیاستی دارد که بایداین ساختارها نظام را حفظ کند که نقش آفرینی کند اگر قرارهر جزیی پیش بیاد رهبری بیاد وسط دیگراین ساختارهای نظام معناندارد مگراینکه یک جایی که احساس بشود که اگر وارد نشود خسارت زیادی وارد می شودآن وقت رهبرباید وارد بشود اگرقراریک اختلافی جزیی ما بین مجلس ودولت اتفاق بی افتد کما اینکه اتفاق افتاده سریعآ مثلآ رهبری وارد بشود. درافوا بعضی از متدین حالا یا جامعه ما وجوددارد.رهبرمعظم انقلاب ضمن حفظ ساختارهای نظام آنجایی که صلاح می داند دخالت می کند.رهبرمعظم انقلاب اینقدر به ساختارهای نظام اهمیت میدهد که می فرماید:این ستادکرونا را ما باید تبعیت کنیم من هم ازستادکرونا تبعیت می کنم ساختارها را مستحکم می کندفقط در مواردضروری باید واردبشودبعضی از جزییات راحل کند.
حجت الاسلام والمسلمین خضیروای درادامه بیان کرد: نکته دیگر دررابطه بااختلاف نظری که مابین هیت دولت ومجلس شورای اسلامی دررابطه با طرح راهبردی به وجودآمد، خب مطلب مهمی بود هرجامجلس تضعیف شد ملت ضربه دید این یک تجربه تاریخی است شما برید توی تجربه مشروطه این را می بینید مجلس که تضعیف شد کودتا شد در نهضت نفت همین طور.تضعیف مجلس ضربه به ملت خواهد بود مجلس نباید تضعیف بشود هیچ وقت این که نکته ایست. لذا همه بایدبدانندکه مجلس بایدقوی باشدهرجامجلس تضعیف شدحتمآ ملت تضعیف میشود وساختارها دیگرهم تضعیف می شود مجلس باید باقوت باشد بخصوص درنظام مقدس جمهوری اسلامی که شورای نگهبان بالای سر اوست باید مجلس قوی باشد وقوی است وقت نیست من تحلیل کنم والا تجارب تاریخی زیادی داریم هم در نهضت مشروطه وهم درنهضت نفت آن وقتی که خواستند کودتا کنند مجلس را به توپ بستندیعنی تضعیفش کردند بعد کودتا کردند مجلس بایدقوی باشد.
خضیراوی تصریح کرد: وقتی که یک چیزی قانونی شد ازمجلس و شورای نگهبان گذشت دولت موظف است عمل کند وظیفه دارد عمل کند قانون است نباید تخطی کند ما آمدیم که اینها را پیاده کنیم بله دولت نظری داشت که دررابطه باعمومآ بحث هسته ای عمومآ به شورای عالی امنیت ملی برمی گردد ولی مجلس هم جواب داد که این مصوبات که انجام داده بامشورت شورای عالی امنیتی ملی است ولذا یک قانون است ونباید ما بحساب اینکه مثلآ ببینیم دنیای غرب چی می گوید ما اینجا مصوب کنیم آن وقت می شود مجلس فرمالیته باید مجلس مستقل باشد خوب عمل کند وخوب اقدام کند وهمه موظفند که اگرقانون شد بعدازگذر ازشورای نگهبان به آن عمل کنند ودولت نیزموظف است به آن عمل کند.
خطیب نماز جمعه کارون اظهارداشتند:تجربه این مدت نشان می دهد بعضی از کارها را دست افراطیون ندهیم این نکته مهمی است من بعضی ازاین افراد می شناسم دست کسانی ندهیم که حداقل تواین مدت دو تا کارت زرد از رهبری گرفتند اینکه واضح وروشن باید کارطوری بشود قوی، منطقی، مستقل و انقلابی اما نوک پیکان کار را نباید دست افراطیون داد افراطیون در یک زمانی درمجلس کار رادیکالی می کردند بعدها سازش کردند بعضی ها.وباید مراقب این جریان باشیم عنان کارباید درمجموع دولت ودرمجموع مجلس ودرمجموع نظام باید دردست نیروهای انقلابی ،متدین عاقل داده شود نه کسانی که علیرغم هشدارهای رهبری بازهم می بینیم که از آن تعدی می کنند این کار، کارصحیحی نیست.

نکته بعدی دراخبارآمده که مثلآ فرض بفرمایید می گویند برای کاندیدای ریاست جمهوری درسال آینده نظامی ها نباید بیایند یا نظامی ها باید بیایند اصلا نظامی ها ما با نظامی ها دیگرنباید مقایسه کرد نظامی ها ما بانظامی ها دیگرفرق می کند نظامی ها ما که می آمدند وسینه سپرمی کنند دربعضی موارد همان نیروهای انقلاب با انگیزه پیرو امامی که حاضرشدند همه چیزشان را درراه انقلاب بدهند آن سپاهی سپاهی نشد که سپاه پاسداران مراقبت کند از انقلاب مراقبت کند ،آن نیروی نظامی که قدعلم می کند،سینه سپرمی کند،آن زمان حقوق به ذهنش نیامد که آمد توی جبهه یا آمد سپاهی شد که مثلا فرض کنید حقوق بگیرد آن آمده که ازاین انقلاب دفاع کند دیروز درآن سنگرامروز درسنگری دیگراگرمردم اقبالی کردند چه مانعی دارد یک نیرو خوب ازهرجاباشد چه نیخوادسیاسی باشدچه می خواد وزارتی باشدچه میخواد نظامی باشد چه غیرنظامی باشدبستگی به اقبال مردم داردهمه می توانند توی این صحنه بیاید لذا نباید مثلآفرض کنید نظامی ها ما بانطامی ها دنیا مقایسه کرد اصلا قابل مقایسه نیست شما سردارسلیمانی را با دیگران مقایسه کنید قابل مقایسه است واقعا؟ نیروهای ارزشی ما را با دیگر مقایسه کنید اصلا نظامی ما با آنها فرق می کند که حالابعضی ها می گویند اگرنظامی بیایدچنان می شود ،چنین می شود، بسیاری ازهمین نیروها حاضربودند تاآخرین قطره خون شان فداکاری کنند وبه این نظام خدمت کنند وبارها تامرزشهادت رفتند من یادم نمی رود تو خاطرات سردارجعفری فرمانده سپاه درجزیره مجنون درخاطراتش آمده است وقتی که مجروح می شود تمام دل و روده اش شکمش میریزد بیرون ،اینها را بدستش می گیرد وبرمی گرد ،اینها کسانید که فداکاری کردند حالا سردارجعفری بحث انتخاباتش نبود من عرض کردند کسانی دیگه هم همینطور، شهید دادند تا مرزشهادت رفتند و میروند.
لذا این یک بحث کاملآ انحرافی است قطعا اگرکسانی شایسته باشند تجربه دارند ،به انقلاب ایمان دارند به ولایت فقیه ایمان دارند درمیدان های مختلف خودشان را ثابت کردند ومردم هم ازآنها اقبال کننداین یک نکته قوتی ست برای نظام ما برای اقتدارنظام ما لذااین مطلب بسیارمهمی است.
امام جمعه کارون با اشاره به آبگرفتگی های اخیرشهرستان خاطرنشان کردند وگفتند؛ دررابطه باشهرستان نیروهای جهادی دراین بحث اخیرباران های سیل آسا یک مقدارمتاسفانه چهره استان را بدمنعکس کردهم درجهان هم درکشورهم درجاهای دیگر به طوری که بعضی ازدوستان ما ازاستان های دیگر به من زنگ می زدند که چه خبراست اتفاقی که برای شما نیفتاده.این حقیقتآ یک کار ریشه ای می خواد یعنی تاکی باید این باشدهرکارمهمی که توی شهرستان ،هرشهرستانی از خوزستان اهوازغیراهواز، کوتعبدالله جاهای دیگرانجام بگیرد بایدهمه این مطالب قبلش چیده بشود مطالعه بشود ،زیرگذردرست می کنی باید اول محل خروج آبش معلوم بکنی وفاضلابش معلوم بکنی، اگرتو زیرگذر درست کردی افتتاح می کنی میشه زیرگذر عکس می گیری می فرستی بعد یک باران ساده همه اینها را گرفت تمام شد رفت آسفالت خراب شد زیرگذر خراب شد زیرگذرپرشد تاکی باید خوزستان اینقدرمشکل داشته باشد که درهربارانی ساده ای اینقدرخیابان ها بهم می ریزد وضعیت خانه های مردم بهم می ریزد این یک کارمهمی است بایدمسولین استان درآن دقت کنند من عرض می کنم حتی دررابطه با کوتعبدالله هم همینطور حقیقت مطلب ما باید یک فکرریشه ای کنیم بایدیک برنامه حداقل چند ساله داشته باشیم که بتوانیم بعضی ازمشکلاتش را حل کنیم حتی بعضی ازفقرها را حل کنیم فقرزدایی کنیم تاکی باید فرض کنید به موسسات خیریه نگاه بکنیم که مثلا کی به آنها بیارند بدهند بعد می بینید توی این خانه ها خانواده هایی پیدا می شوند که اصلا به اینجاهم سرکشی نکردند مشکلات فراوانی هم دارندبایدبه شکل برنامه ای بایدحل کر ومن درجلسه ای اخیری که با مسولین استان جلسه ای هم نبوددریک دیداری که توی استان داشتند من عرض کردم به استاندارمحترم بلاخره این وضعیت وضعیت خوبی نیست بایدبایک برنامه ای ببینیم ازکجا شروع کنیم وبه کجا هم برسیم بعضی ازچیزها بمانندخوب است ولی الان اغلب مردم دربعضی ازمناطق گرفتاربعضی این چیزها هستند که بایدحل بشود.

حجت الاسلام درادامه گفت؛ گروهای جهادی بارک الله خوب آمدند توی میدان وکارکردند تلاش کردند وزحمت کشیدند بحمدالله درهرمنطقه ای به حمد الله ازاین نیروهای جهادی داریم که الان یک مرکزیتی برای اینها ایجادشد ما یک حکمی به مسول شان دادیم آقای دورقی مسول گروه های جهادی و یک گروه پنج شش نفره دورش قراردادیم بعنوان هسته ی مرکزی که شکل بگیرد وکارها را دنبال کند نیروهای جهادی باید منسجم بشوند تابتوانند کارای بیشتری داشته باشند هماهنگی شد با فرماندار، شهردار، آبفا یک جلسه ای گرفته شد مابین اینها وقرارهایی گذاشته شد که باهماهنگی بیشتری وباکمک هم توی این بحران ها بیایند چون بچه های جهادی وارد می شوند ابزارندارند وسیله ندارند گرفتارمی شوند درهمین قضیه کوی شهیدمحسن بنده خداماشین کرایه کرده نزدیک 70سرویس گرفته سرویسی 200تومان توش مانده دید که مردم مشکل دارند باید مشکل حل کنند قراربود کسی مشکل حل کند حل نکرد ماند.بایدکسانی که درفرمانداری هستند درشهرداری هستنددرجاهای دیگرهستند باید ابزارووسیله به آنهابدهندهم افزایی کنند که بتوانند باکمک هم بعضی ازمشکلات حل کنند این هماهنگی بحمدلله صورت گرفت و مسئول گروه جهادی هم معرفی شد حکم بهش داده شد ان شاء الله یک مقدار کارها منسجم انجام بگیرد.

امام جمعه کارون: مراسمی هم برای شهیدفخری زاده درحد مقدورات در مصلی انجام گرفت یاد او را گرامی می داریم به روح او وسردارسلیمانی وابو مهدی المهندس وهمه شهدا درود می فرستیم و ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد درگرفتن انتقام از ظالمین ،انتقام ازمستکبرین وبتوانیم دو آرمان بزرگ را یکی خروج امریکا از منطقه ویکی ازبین بردن رژیم اشغالگر قدس اینها را انشاالله انجام بدهیم. ومن هم الان فکرمی کنم مثلا اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس چندان رژیم خیلی قوی نیست چسیده به بعضی ازکشورهای استکباری واسلحه وغیره وانجام بعضی ازاین عملیات هاهمین رژیم اشغالگر قدس دو روزنتوانست باهمین غزه محصورمقاومت کند و سریع آماده آتش بس شد درجنگ های چند روز درجنگ های 33روزدرجنگ یک ماه نتوانست مقاومت کند.اگریک نیروهای مقتعدی درمقابلش قراربگیرند وبه او هجوم بیاورند چیزی برای اوباقی نمی ماند ان شاء الله این آرمان تحقق پیداخواهد کردوانتقام این خون شهیدان را ازاین ظالمین خواهیم گرفت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب