مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

مسئولین ما باید حضور بیشتری در بین مردم داشته باشند

به گزارش روابط عمومی ستاد نمازجمعه شهرستان حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی پس از حمد وثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی گفت :جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) درمیان همه مسلمین یک جایگاه ویژه ای است جایگاه او در میان اولیا و انبیاء از اول تا آخر جایگاه ویژه ای است در میان ائمه سلام الله علیهم اجمعین جایگاه فاطمه جایگاه بسیار رفیع است به طوری که حدیثی داریم ازامام الزمان (عج) که فاطمه زهرا اسوه ماست این چه موجود مبارکی است که عالم را متحیر خود کرده است اگر به جایگاه او در قیامت مراجعه کنید متوجه می شود که فاطمه زهرا(س)چه جایگاهی دارد در حدیثی آمده است که اباذر من نگاه کردم که سلمان فارسی و مقداد به سوی پیغمبر آمدن و سلمان فارسی خود را روی پای پیغمبر انداخت پیغمبر فرمو دسلمان چرا چنین رفتاری میکنی مانند رفتار ملوک و شاهان من بنده ای از بندگان خداهستم مانند آنها می‌نشینم بلند می شود و غذا میخورم سلمان فارسی فرمود :من سوالی دارم جایگاه فاطمه زهرا در قیامت چیست؟مراجعه کنید کتاب القطره که می فرماید وقتی که فاطمه زهرا اردروز قیامت می شود چندهزارملک به استقبال او می آیندملائکی در اطراف دو نافع او هستند و شتری که او سوار می شود این از چی مزین شده است از وجه الله است از روح الله است همه اینها رسول مکرم اسلام میفرماید نشان از جایگاه فاطمه زهرا در دنیاست هرکسی جایگاه اش در قیامت بزرگ و عالیست یعنی جایگاه او در دنیا بزرگ است و عالی و حقیقتآ انسان را این جایگاه فاطمه زهرا متعجب می کند که چه جایگاه رفیعی و در نزد خداوند متعال چه آبروی دارد که اهل محشرهمه تعجب می‌کنند و جایگاه فاطمه در روز قیامت یک جایگاه رفیعی است با یک وضعیتی وارد محشر می شود بایک وضعیتی برمردم میشود در حالی که خون حسین بن علی(ع) را طلب می کند پیراهن حسین بن علی را بالای دو دست بلند می‌کند و آنجا از خداوند متعال می خواهد انتقام حسین بن علی از دیگران بگیرد این جایگاه رفیع جایگاه ویژه ای است و باید تاحد ممکن به این جایگاه خودمان را نزدیک کنیم به اوت وسل جوییم و از خدابخواهیم او را شفیع ما در قیامت قراردهد ان شاالله
خطیب نماز جمعه کارون:شاید در ذهن سوال شود که این اغتشاشات اخیر چه چیزی را دنبال می کنداین سوال مهمی است قطعا نظام سلطه و قدرت های بزرگ خوب میدانند نظام جمهوری اسلامی نظام مستحکمی است لذا سرنگونی آن و ایجاد انقلاب علیه آن کارشبیه به محال است برای اینکه تو وجود تک تک افراد تو جان های تک تک افراد است نظام اسلامی ما به گردن فقط یک عده ای نیست فقط بار نیروهای درخط مقدم مسائل مهم کشور نیست بلکه به گردن همه ماست کوچک و بزرگ ماست زن و مرد ماست حال یک عده ای وظیفه موظفی دارند انجام میدهند اما برای دفاع از نظام همه پای کارند لذا از این نظرخودشان اطلاع دارند و نمونه هاش را درمقاطع تاریخی ما دیدند درهشت سال دفاع مقدس آن کشاورز که کشاورزی می کندآن کسی که در صنعت کار صنعتی می کند آن کسی که درجاهای دور دست توی کوه ها زندگی می‌کند وقتی امام فتوای دفاع از این انقلاب را صادر می کند همه میایند من با چشم خود دیدم با گوش خود شنیدم که از جاهای دیگر خانمها می آمدم آرزو می کردم که مرد بودن که بتوانند به جبهه بروند ای کاش ما مرد بودیم که به جبهه برویم نمیگذارندولذا ما آنها را هدایت می کردیم به پشتیبانی ست از شهرهای دیگر از استان های دیگر بلندمی شدند و می آمدند از همین اتوبوس ها پیاده میشدند دنبال جایی می گردندکه به جبهه خدمت کنند ادای وظیفه کنند خانواده های زیادی داریم که فرزندان غیر موظفند نه ارتشی بودند نه سپاهی بودند همین بسیجی شهید اول شهید دوم شهید سوم تا چهار شهید تقدیم کردندخب این انقلاب از روح و جان ما قراردارد لذا قدرت های بزرگ میدانند این بحث انقلاب و علیه انقلاب غیره این امکانش نیست این محال است اما چرا این قدرتهای بزرگ توی صحنه می آیند و تمام رسانه های خود را به کار می‌گیرند و فضای مجازی خود را به کار می‌گیرند و همه قواعد بین المللی در فضای مجازی را هم کنارمی گذارند و همه عناصر خودرا عناصر خودفروخته خودرا داخلی و خارجی رابه کارمیگیذند و این چنین وارد صحنه می‌شوند این جای سوال است این شاید برای این باشد می خواستند یک چهره ی مخشوشی را از جمهوری اسلامی به دنیا نشان بدهند میدانید که کشورما بحم الله به لحاظ امنیتی و استقرار کشور زبان زد است به لحاظ داخلی هم امنیت ما هم استقرار ما هم قدرت ما در داخل هم نفوذ این انقلاب در دل مردم هر صحنه ای را مشاهده می کنند یک دفعه می شورند توی خیابانها می آیند اظهار می‌کنند شعار می‌دهند این کاملا مشهود این استقرار و این اقتدار مورد حسددشمنان است لذا می خواستن این چهره رامخشوش جلوه بدهند لذا دروغ هارابهم می‌بافند فیلم درست میکنند سرمایه میدهند نوچه هایشان در داخل و خارج به کارمیگیذند که این چهره مستقر قوی و مقتدر را مخشوش
جلوه بدهند در داخل هم همینطور در خارج هم همین طور درخارج ما حتی بی ثباتی از کشور ها جلوگیری کردیم آنها می‌خواستند که سوریه را بهم بریزندما مستقرش کردیم آنها می‌خواستند عراق رابهم بریزند ما مستقرش کردیم آنها می‌خواستند یمن را ببلعند نتوانستند آنها حتی می خواستند در افغانستان مستقربشوندکه همیشه استخوان گلوی ما باشند باز نتوانستند ما بعضی از کشورها را نجات دادیم و تمام سیاسیون کشورها به این موضوع اقراردارندلذا می خواستند این چهره را مخشوش جلوه بدهند این امنیت را مخشوش جلوه بدهند ولذا این دروغ ها را می‌بافتندودر سرتاسر شورنیروهاشون به کارگرفتند رسانه ها را به کارگرفتند و حتی به این آدمهای فروخته امتیاز می‌دادند و پول می‌دهند و می‌گویند مثلآ شرط استقرار شما در اروپا و آمریکا این است که خبر بیارید اگر خبر بفرستید توی دانشگاه راهتان میدهیم امتیاز میدادند پول میدادند برای این کار و حتی با بدترین افراد رؤئسای جمهوری کشورهای اروپایی جلسه میگذارند به مشهورترین افراد به ابتدال جلسه میگذارند و می نشینند واز اینعا پشتیبانی می کنندهمین ها برای این است که این ن چهره مقتدر و استقرار یافته وقوی جمهوری اسلامی را در داخل و خارج مخشوش جلوه بدهند و امید مستضعفین عالم که به این جمهوری اسلامی را ناامید کنند و الاکسی نمی‌تواند در رابطه با جمهوری اسلامی حرف از سرنگونی جمهوری اسلامی بزند جمهوری اسلامی ریشه راعماق مردم ما دارد توی اذهان مردم ما دارد نه فقط ما حتی عالم حتی دنیا این است که هدف همه اینها اول این چهره ی خوب و مقتدر و مستقر جمهوری اسلامی را مخشوش جلوه بدهند اولآ و ثانیا دولت مردان ما را سرگرم این کارها بکنند که نتوانند خدمات رسانی کنند و نتوانند بعضی از دست آورد های بزرگی که به دست آمده است برای مردم بازگو کنند اینها اهداف پشت پرده است رهبر معظم انقلاب از همان موقعی که این اغتشاشات شروع شد به دولت مردان گفت این مطالب شمارا از این خدمت به مردم سرگرم نکند خدمت به مردم در اولویت کارشماست و این کار جهادی امروز دارد انجام می‌گیرد و ما باید ازاین مرحله درس‌هایی را بگیرد و مطالبی را مدنظر داشته باشیم یکی از درس های بزرگ مرحله از این اغتشاشات این است که باید مردم و دولت مردان ما خودشان را به مردم نزدیکتر کنند نباید کارهای فراوان باعث بشود نشست بامردم را فراموش کنند این حرکتی است که امروز آغاز شده است رئیس جمهور ما مسولین ما رئیس مجلس ما رئیس قوه قضائیه ما بقیه مسولین ما توی دانشگاه ها رفتند توی همین ایام صحبت کردند پاسخ دادند مطالبی را گفتند این کاربسیارکارارزشمندی است خود رئیس جمهور ما با علمای اهل سنت در کردستان نشست با مردم صحبت کرد توی باز رفت باآنهاصحبت کرد این کارها کارهای بسیارارزشمندیست دیگر مسولیت همین کاربایدبکنند باید مسولین ما بین مردم باشند این یک درس بزرگیست برای ما ازاین اغتشاشات به دست آمده یکی دیگر توجه به فضای مجازی است فضای بسیار مهمی است که باید دولتمردان ما و مسولین ما به این موضوع توجه کنند که بحمدالله در حال توجه هستند یکی دیگر این است که شناسایی افراد نخاله در کشورهم کاربسیارخوبی این دست آورد خوبی بعضی ها آتش زیرخاکسترند همچین چیزی که بشود خودشان را نشان میدهند شناسایی این هم بسیار ارزشمندیست من معتقدم یکی از چیزهای که به دست آمد این نخاله های اجتماعی که با قمه به جان مردم می افتند و نیروهای ارزشی ما به بسیجیان ما با نیروهای امنیتی ما و به جاهای دیگر حمله میکنند به مغازه ها حمله
میکنند اینها را شناسایی کردن باز کار بسیارارزشمندیست که به دست آمدیکی دیگر از درس های بزرگ توجه به معیشت مردم ما میدانیم مشکلاتی را داریم در طول این انقلاب در تحریم بودیم سومدیریت ها در بعضی موارد اشکالاتی را در مسیر برای ما به وجود آورد وباید این را جبران کنیم و مردم ما به لحاظ معیشت درتنگنا هستند و درسهای هستند این را همه باورداریم و مسولین قبول دارند لذا تلاش شبانه روزی دارد و این نکته ایست که با آن توجه کرد و امروز ما می‌بینیم که بعضی از مسولین ما شب و روز نمی‌شناسند پیگیرهستند که این مقدار از مشکلات را برای مردم حل کنند و ان شاالله به معیشت مردم توجه کنند یکی از درسهای بزرگیست که ما از این اغتشاشات گرفتیم بعضی از این مطلب سو استفاده کردند ولی بحمدالله مردم ما مردم متدین ما درسر تاسرکشور بصیرت خودرا ایمان خودرا اعتقاد خودرا نشان دادند و بخصوص استان خوزستان ما و اهواز عزیزما و کارون عزیز ما کاملآ بصیرت و ایمان و اخلاص خودشان را در این قضیه نشان دادند و اینها درس های بزرگیست که باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام خضیراوی بیان کرد؛درفضای مجازی در رابطه با محدود کارون و اهواز شورای محترم اسلامی شهر اهواز نکاتی را در فضای مجازی منتشر کردند و تلفن‌های زیادی به من زده شد به همین خاطر احساس وظیفه کردم که چند نکته ای را من عرض کنم اولآ مطرح کردن این بحث که تمام شده و ابلاغ شد در این موقعیت که محیط ما نیاز به آرامش دارد از طرف شورای شهر اهواز سوال برانگیز است ثانیا این مطلبی که بعضی از این عزیزان اظهار کردند که وزیر کشور امضا کرده است و باید دولت ابلاغ کند اولآ همه مصوبات مربوط به محدوده ها وزیر کشور امضا می‌کند نه از طرف دولت و وزیر کشور بعداز تصمیم شورای برنامه ریزی استان و شورای تآمین استان و نظر استاندار خوزستان و نظر کارشناسان کشوری و استانی بعد از این چهارمرحله وزیر کشور آن را امضا کرد نه مستقیمآ امضا کرد اینجا شورای برنامه ریزی جلسه گرفتند مطالبی را مصوب کردند به شورای تامین دادند شورای تامین از مرکزیت درخواست کرد مرکزیت کشور کارشناسانی را فرستاد همراه با کارشناسان در استان میدانی آمدند و مطلب را برسی کردند و بعد هم نتیجه را به استان دادند و بعد استاندار نامه ای برای وزارت کشور نوشت و وزارت کشور بعد از این مراحل نظرخود را اعلام کردند این نظریه یک کارشناسایی هشت سال تا نه سال لذا عزیزان ما باید کاملا به این موضوع توجه کنند.
حجت الاسلام در ادامه گفت :ما نیاز داریم که شورای شهر اهوازکمک کنند اگر کمبودی درشهرستان کارون باشد یاری کنند چرا که من خودم حتی اطلاع دقیق دارم بعضی از عمرانی هوایی که در سطح اهواز صورت گرفته است بازمین های کوت عبدالله و دادند زمین های کوت عبدالله گرفت من این را اطلاع دارم بعضی از کارهای ساحلی که در کیانپارس انجام گرفت با دادن زمین های کوت عبدالله در گذشته انجام گرفت و بسیاری از کارها این چنین در گذشته انجام گرفت هرچی بود گذشت انتظار داریم عزیزانی ما کمک کنند یاری کنند اگر کمبودی باشد آن را برطرف نمایند و خودشان می‌دانند که کوت عبدالله ما حاشیه اهواز بود و مورد توجه نبود همین الان هم ما بیشترین مشکل را در نزدیکترین محلات به اهواز داریم یعنی اسلام آباد ما به لحاظ آموزش و پرورش و جاهای دیگر کمبود جدیست لذا انتظار داریم عزیزان ما یاری کنند کمک کنند نروند دنبال چیزهایی که دیگرنتیجه ای ندارد و ذهن ها را در این زمینه مشغول کنند این کاری که وزارت کشور کرد کاربسیار خوب قانونی و بعداز تلاش تقریبا هفت هشت سال مستمرو کار کارشناسی دقیق ما و شما و دیگران حتی شهرداری های ما شورای های ما همه اینها به امضای وزرات کشور است نمیشودامضای وزیر کشور ما زیر سوال ببریم این کار کار خوبی نبود و مطرح کردن آن توی این وقتهایی که ما نیاز به آرامش داریم سوال برانگیزو محل تآمل است لذا آن شاالله عزیزان ما و برادران ما در شورای شهر اهواز باشورای اسلامی کوت عبدالله و شهردار کوت عبدالله بنشینند با همدیگر وسعی در تقویت شهرستان کارون باشد و ما این انتظار از این عزیزان داریم و با شناختی که از شخصیت هاداریم که بعضی از آنها بچه های جنگ و جبهه هستند مومن و مخلص اند پای کارند ان شاالله کاراها انجام میگیرد.شورای اسلامی کوت عبدالله هم تلاش کنند و پیگیری کنند که بفضل الهی شهردار کوت عبدالله تعیین بشود کارها هم روی ردیف خودش قراربگیرد گرچه همه عزیزان هم دارند زحمت می کشند وتلاش می کنند ولی سعی کنند تلاش بکنند و این کار را انجام بدهند که تکلیف شهرمعلوم بشود و یک مقدارها سرعت بیشتری بگیرید.

Updated: آذر 21, 1401 — 11:55 ق.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب